ПИСМО 08 - 00 13879/ 16.03.2023 г.

Гергана Чанакова на Пет., 17.03.2023 - 09:19

от Марина Гроздева - директор на дирекция "Вътрешен одит", относно: Годишен план за дейността на Дирекция "Вътрешен одит" в Община Бургас през 2023 г. 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ВХОДЯЩИ ПИСМА