ПИСМО 08 - 00 13893 / 22.03.2023 г.

Гергана Чанакова на Пет., 24.03.2023 - 15:58

от проф. д.н. Мария Нейкова - областен управител на област Бургас, относно: Жалба от Ч. Г.
 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ВХОДЯЩИ ПИСМА