ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14061 / 17.05.2023 г.

Гергана Чанакова на Ср., 17.05.2023 - 10:14

от Христо Панайотов - общински съветник от БСП, относно: Образуване на „Временна комисия за проучване на възможностите за създаване на Общински гаранционен фонд за малки и средни предприятия– Бургас“ 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИКА И ИНВЕСТИЦИОННИ ПОЛИТИКИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ