ПИТАНЕ 08 - 00 14071 / 17.05.2023 г.

Гергана Чанакова на Четв., 18.05.2023 - 09:14

от Иван Иванов  - общински съветник от  ПП "Средна европейска класа", относно: Състоянието на обществено достъпните площадки за игра, кътове за отдих, открити фитнеси разположени на озеленени площи за широко обществено ползване на територията на Община Бургас
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ВХОДЯЩИ ПИСМА