ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №24 ОТ ДАТА 27.07.2021 ГОДИНА

Деан Бончев на Четв., 22.07.2021 - 12:12
СЪДЪРЖАНИЕ
На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 38, ал. 1 от ПОДОСКВОА на Община Бургас свиквам ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас...

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС | МАНДАТ 2019-2023

Общинският съвет е орган с обща компетентност на самоуправление в общината. Неговите правомощия се разпростират върху всички сфери на самоуправлението. Общинският съвет определя политиката за изграждане и развитие на общината. Той решава жизнено важни въпроси на жителите на населените места. Неговите членове – общинските съветници, са най-близо до проблемите на гражданите. Общинският съвет упражнява контрол над дейността на общинската администрация. Той приема правилници, наредби, решения и инструкции по въпроси от местно значение.

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ОТ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА „БУРГАСКИ ПАЗАРИ“ ЕООД

Ренета Райкова на Пон., 26.07.2021 - 14:50
КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ОТ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА „БУРГАСКИ ПАЗАРИ“ ЕООД След оценка на писмената и устна част от проведен конкурс за избор на управител на „Бургаски пазари“ ЕООД...

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ОТ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА „БЛАГОУСТРОЙСТВЕНИ СТРОЕЖИ“ ЕООД

Ренета Райкова на Пон., 26.07.2021 - 14:48
КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ОТ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА „БЛАГОУСТРОЙСТВЕНИ СТРОЕЖИ“ ЕООД След оценка на писмената и устна част от проведен конкурс за избор на управител на „Благоустройствени строежи“ ЕООД...

СПИСЪК С ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ, КОИТО ПРОДЪЛЖАВАТ УЧАСТИЕТО СИ В КОНКУРСА ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА „БЛАГОУСТРОЙСТВЕНИ СТРОЕЖИ“ ЕООД

Ренета Райкова на Пет., 23.07.2021 - 14:37
СПИСЪК С ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ, КОИТО ПРОДЪЛЖАВАТ УЧАСТИЕТО СИ В КОНКУРСА ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА „БЛАГОУСТРОЙСТВЕНИ СТРОЕЖИ“ ЕООД След извършена оценка на представените концепции за развитие на предприятието...

СПИСЪК С ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ, КОИТО ПРОДЪЛЖАВАТ УЧАСТИЕТО СИ В КОНКУРСА ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА „БУРГАСКИ ПАЗАРИ“ ЕООД

Ренета Райкова на Пет., 23.07.2021 - 14:36
СПИСЪК С ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ, КОИТО ПРОДЪЛЖАВАТ УЧАСТИЕТО СИ В КОНКУРСА ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА „БУРГАСКИ ПАЗАРИ“ ЕООД След извършена оценка на представените концепции за развитие на предприятието...

СПИСЪК С ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ОТ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА „БУРГАСКИ ПАЗАРИ“ ЕООД

Ренета Райкова на Четв., 22.07.2021 - 13:54
СПИСЪК С ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ОТ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА „БУРГАСКИ ПАЗАРИ“ ЕООД След проверка съответствието на приложените към заявленията документи, с минимални и специфични изисквания за...