ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО КУЛТУРА И ЧИТАЛИЩНА ДЕЙНОСТ

Състав на комисията
МАТЕРИАЛИ ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ

ОТЧЕТ № 08-00 13692 / 24.01.2023 г.

Гергана Чанакова на Ср., 01.02.2023 - 08:17
ОТНОСНО

от Тодор Стамболиев - обществен посредник на Община Бургас, относно: Работата и дейността на обществения посредник за 2022 г. 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13664 / 20.01.2023 г.

Гергана Чанакова на Пет., 20.01.2023 - 17:02
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране и контролиран достъп на моторни превозни средства в определени зони на територията на Община Бургас, приета от Общински съвет – Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13677 / 20.01.2023 г.

Гергана Чанакова на Пет., 20.01.2023 - 16:45
ОТНОСНО

от Георги Дракалиев и Николай Стоянов - общински съветници от ПП ВМРО - Българско национално движение, относно: Удостояване с отличия на Община Бургас
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13676 / 20.01.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 20.01.2023 - 16:34
ОТНОСНО

от Георги Дракалиев и Николай Стоянов - общински съветници от ПП ВМРО - Българско национално движение, относно: Включване на събитие по повод 150 години от гибелта на Васил Левски в културната програма на Община Бургас за 2023 г.
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13662 / 20.01.2023 г.

Гергана Чанакова на Пет., 20.01.2023 - 16:08
ОТНОСНО

от Весна Балтина - зам.-кмет "Стратегическо развитие и екология, дигитализация и адаптация към промените на климата", относно: Одобряване на актуализирана Стратегическа карта за шум в околната среда на Агломерация Бургас
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13667 / 20.01.2023 г.

Гергана Чанакова на Пет., 20.01.2023 - 16:04
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на програма за прозрачност и антикорупционни мерки на Община Бургас 2023-2028 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13674 / 20.01.2023 г.

Гергана Чанакова на Пет., 20.01.2023 - 16:01
ОТНОСНО

от Диана Саватева - зам.-кмет "Култура, туризъм и спорт", относно: Упълномощаване на Кмета на Община Бургас за издаване на Запис на заповед в полза на Програмния оператор на Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ на ФМ на ЕИП 2014-2021 г към Министерство на културата по проект “Бургас - вълнуващ и артистичен, подобрен достъп до култура и изкуство като катализатор за местно социално и икономическо развитие“ - Договор № РА14 - Р2-2.2.-РД-7/19.10.2022 г. 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13663 / 20.01.2023 г.

Гергана Чанакова на Пет., 20.01.2023 - 15:58
ОТНОСНО

от Весна Балтина - зам.-кмет "Стратегическо развитие и екология, дигитализация и адаптация към промените на климата", относно: Приемане на Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Бургас за периода 2022-2026 година
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13661 / 20.01.2023 г.

Гергана Чанакова на Пет., 20.01.2023 - 15:54
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, Приета с решение на Общински съвет - Бургас, по т.2, Протокол № 21/ 20.12.2016 г., с последващи изменения и допълнения  

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13650 / 19.01.2023 г.

Гергана Чанакова на Четв., 19.01.2023 - 17:03
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за временно използване на части от тротоари, свободни обществени площи и части от улични платна за строителни площадки на територията на Община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13644 / 17.01.2023 г.

Гергана Чанакова на Ср., 18.01.2023 - 15:01
ОТНОСНО

от Мария Петрова Табакова – общински съветник от ДБГ, относно: Приемане на изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ПРОТОКОЛИ НА КОМИСИЯТА
The website encountered an unexpected error. Please try again later.