Последна промяна

ОТ ДАТА: 05.05.2021 г.

обновено: 14:24:40
Дата на раждане: 22.09.1976 г. Професия: Председател на БСП-Бургас Образование: Висше - "Транспортен инженер" Избран с политическа сила: БСП Участие в предишен ОбС: Не Тел. за контакти: 0878 914 469
обновено: 14:24:09
от Живко Господинов - общински съветник от ПП БСП, относно: Ремонт на ул."Странджа" и ул. "Комскомолска", с. Равнец
обновено: 14:23:32
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, приета с решение на Общински съвет - Бургас по т. 2, Протокол 21/20.12.2016 г, с
обновено: 14:23:11
от граждани на гр. Бургас, относно: Отнемане разрешителното на заведнието, намиращо се на адрес: ул. "Шейново" 3, дискотека "Планета Пайнер клуб"
обновено: 14:22:16
от граждани на гр. Бургас, относно: Предприемане на мерки срещу нерегламентирани и неутвърдени таксиметрови стоянки

ОТ ДАТА: 29.04.2021 г.

обновено: 13:58:04

ОТ ДАТА: 28.04.2021 г.

обновено: 15:31:51
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 29.04.2021 г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение на Правилник за еднократно финансово стимулиране на родителите за насърчаване на раждаемостта и подпомагане на отглеждането на децата на територията на Община

ОТ ДАТА: 27.04.2021 г.

обновено: 15:42:24
Със званието "Почетен гражданин на Община Бургас" се удостояват български и чуждестранни граждани с особено големи заслуги и принос към града и жителите му. Снимка Име, Фамилия / заемана длъжност Протокол Леандър Франсоа Рене Льо Ге Френски вицеконсул в Бургас от февруари 1879 г. до май 1882 г. С
обновено: 15:20:12
от С. К., относно: Продажба на общински жилища
обновено: 15:19:03
от Снежана Никова - председател на "Браншова организация на таксиметровите шофьори и превозвачи в България", относно: Възстановяване на таксиметрова стоянка
обновено: 15:16:42
Дата на раждане: 03.08.1967 г. Професия: Икономист Образование: Висше Чужди езици: Немски, руски, сръбски Избран с политическа сила: ПП ГЕРБ Участие в предишен ОБС: Мандат 2011-2015 г.; мандат 2015-2019 г. Акцент през мандата: Пропорционална бюджетна политика; качество на туристическата услуга
обновено: 15:16:14
Дата на раждане: 24.05.1976 г. Професия: Мениджър Образование: Висше Чужди езици: Английски, руски Избран с политическа сила: ПП ГЕРБ Участие в предишен ОбС: Не Акцент през мандата: Транспорт; пътна инфраструктура; безопасност на транспорта и движението Телефон за контакти: 0888 601 095
обновено: 15:15:40
от Евелина Василева Михалева - общински съветник от ПП ГЕРБ и председател на Постоянната комисия по транспорт и безопасност на движението и Красимира Семова Маркович - общински съветник от ПП ГЕРБ и председател на Постоянната комисия по бюджет и финанси, относно: Ремонт на панорамна тераса от
обновено: 15:12:48
Дата на раждане: 28.09.1965 г. Професия: Инженер Образование: Висше Чужди езици: Английски, руски Избран с политическа сила: ПП ГЕРБ Участие в предишен ОБС: Не Акцент през мандата: Образование; наука и иновации; здравеопазване и социални политики
обновено: 15:12:12
от проф. д-р Севдалина Турманова - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Избор на членове и ръководство на комисии по Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас
обновено: 11:24:58
От 5-ти май стартира втората сесия за 2021 година по програмата за съфинансиране съгласно "Правилник за условията, реда и критериите за предоставяне на финансови средства за съфинансиране на културни проекти на територията на Община Бургас". Културни организации и артисти на свободна практика от
обновено: 11:23:18
От 4-ти януари стартира първата сесия за 2021 година по програмата за съфинансиране съгласно "Правилник за условията, реда и критериите за предоставяне на финансови средства за съфинансиране на културни проекти на територията на Община Бургас". Културни организации и артисти на свободна практика от
обновено: 11:17:31
Крайният срок за входиране на докладни записки е 14.05.2021 г. (петък). Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в зала №2, находяща се в сградата на Община Бургас, ет. 1. Заседанието на ОбС ще се проведе на 26.05.2021 г. (сряда), мястото ще бъде обявено допълнително. ПОСТОЯННИ КОМИСИИ ДЕН

ОТ ДАТА: 26.04.2021 г.

обновено: 14:07:04
Дата на раждане: 13.06.1971 Професия: Икономист Образование: Магистър по икономика; доктор по история Чужди езици: Английски, руски Избран с политическа сила: ПП ГЕРБ Участие в предишен ОБС: Мандат 1999-2003 г.; мандат 2003-2007 г.; мандат 2015-2019 г. Акцент през мандата: Общинска собственост