Последна промяна

ОТ ДАТА: 27.10.2020 г.

обновено: 16:04:00
СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.38, ал.1 от ПОДОСВОА на Община Бургас свиквам ПЕТНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 27.10.2020 година (вторник) от 09:00 часа, с продължение на 28.10.2020 година (сряда) от 09.00 часа при неизчерпване на дневния ред, в Спортна
обновено: 15:20:29
СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.38, ал.1 от ПОДОСВОА на Община Бургас свиквам ПЕТНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 27.10.2020 година (вторник) от 09:00 часа, с продължение на 28.10.2020 година (сряда) от 09.00 часа при неизчерпване на дневния ред, в Спортна
обновено: 13:50:22
Редовното 15-то заседание на Общински съвет - Бургас ще се проведе в сградата на СПОРТНА ЗАЛА "БОЙЧО БРЪНЗОВ", находяща се в ж. к. "Зорница" 40, на 27.10.2020 г. (вторник) от 9:00 ч. В предвид усложнената епидемична обстановка заседанието ще бъде закрито за граждани. Допуска се присъствието на по

ОТ ДАТА: 26.10.2020 г.

обновено: 16:18:24
от Димитър Николов - Кмет на Община Бургас, относно: Определяне на стипендии за зимен семестър на студенти в бургаските висши учебни заведения, постигнали минимален успех много добър 5,00 на изпитите от предходния семестър
обновено: 16:07:22
от Костадин Андонов - общински съветник от ПП ДБГ, относно: Ремонт на спортна площадка в ОУ "Христо Ботев", кв. Сарафово
обновено: 16:02:23
от Христина Секлемова - общински съветник от СЕК и Димитър Найденов - общински съветник от Демократична България, относно: Договор за кастрация на бездомни животни
обновено: 15:58:57
от живущите в ж.к "Братя Миладинови" бл.47, гр. Бургас, относно: Подписка от живущите в ж.к "Братя Миладинови" бл.47 с искане за облагородяване на междублоковото пространство
обновено: 15:55:28
от Стоян Коларов - общински съветник от ПП БСП, относно: Обезопасяване и поправка на надписа "Възраждане"
обновено: 15:52:29
от Костадин Андонов - общински съветник от ПП ДБГ, относно: Реконструкция на ул. "Брацигово" към водещата част на плажа и изграждане, и подмяна на тротоари на ул. "Ангел Димитров"
обновено: 15:42:14
от Христина Секлемова - общински съветник от СЕК, относно: Ремонт на ул. "Климент Охридски"
обновено: 15:39:54
от Живко Господинов - общински съветник от ПП БСП, относно: Изграждане на паркинг
обновено: 15:23:13
от общинските съветници от ПП НФСБ, относно: Изграждане на детска и спортна площадка в УПИ II-62, отреден "За озеленяване и благоустрояване", кв. 22 по плана на к-с "Славейков", гр. Бургас
обновено: 15:19:12
от Васил Иванов - общински съветник от ПП БСП, относно: Реконструкция на ул. "Одрин", гр. Бургас
обновено: 14:27:07
от Георги Дракалиев - председател на ПКОСОПД и Николай Стоянов - член на ПКБФ, относно: Съотношението на приходите и разходите на общинските ЕООД за деветмесечието на 2020 г., сравнение със същия период на 2019 г.