Последна промяна

ОТ ДАТА: 30.09.2022 г.

ОТ ДАТА: 28.09.2022 г.

обновено: 15:46:16
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол № 41 от проведеното на 14.09.2022 г. заседание ДНЕВЕН РЕД ОбС 08-00-13113 Декларация от общински съветници от ПП ГЕРБ, ПП БСП, ПП СЕК, ПП „Движение България на гражданите“, ПП СДС, ПП ВМРО, „Демократична България“, ПП НФСБ, Коалиция „Ние гражданите“, ПП ДПС и
обновено: 09:55:12
от проф. д.н. Мария Нейкова - областен управител на област Бургас, относно: Констатиране на незаконосъобразност по т. 36 от дневния ред на 41-то заседание на Общински съвет - Бургас
обновено: 09:51:12
от Ч. Г., относно: Достъп до обществена информация, свързана с регламент №1303/2013г №1083/2006г. по структурните и Кохезионните фондове на Съюза
обновено: 09:28:05
от Ч. Г., относно: Достъп до обществена информация, свързана със средствата за ограничаване на скоростта на движение на територията на гр.Бургас

ОТ ДАТА: 27.09.2022 г.

обновено: 16:34:55
от С. Христозов - Управител на БЕЗПИЛОТНИ СИСТЕМИ БЪЛГАРИЯ ЕООД, относно: Присъединяване към общността на градовете развиващи градска въздушна мобилност - The UAM Initiative Cities Community /UIC2/
обновено: 16:24:08
от "Организация за закрила на българските граждани" /ОЗБГ/, относно: Известяване на населението за нехарактерни метеорологични явления чрез сирените за гражданска защита
обновено: 09:29:05
от Росица Велкова-Желева - министър в Министерство на финансите, относно: Допълнителни трансфери по бюджетите на общините

ОТ ДАТА: 26.09.2022 г.

обновено: 17:05:57
обновено: 14:19:49
от С. Иванов - в качеството си на управител и едноличен собственик на "Булпласт БГ" 1 ЕООД относно: Даване на съгласие за прехвърляне на права
обновено: 14:11:32
от З. Ш. С., относно: Закупуване на общински имот
обновено: 13:51:46
от Ч. Г., относно: Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи
обновено: 11:18:05
Приет с решение на Общински съвет - Бургас, по т.5, Протокол № 25/ 28.09.2021 г.; изм. и доп. с решения на Общински съвет – Бургас, по т.3, Протокол №33/22.02.2022 г., по т.6, Протокол №41/14.09.2022 г.
обновено: 11:17:25
Приет с решение на Общински съвет - Бургас, по т.5, Протокол № 25/ 28.09.2021 г.; изм. и доп. с решения на Общински съвет – Бургас, по т.3, Протокол №33/22.02.2022 г.
обновено: 11:16:44
Приета с решение на Общински съвет - Бургас, по т.2, Протокол № 21/ 20.12.2016 г., изм. и доп. с решения на Общински съвет – Бургас, по т.3, Протокол №26/25.04.2017 г.; по т.4, Протокол №34/28.11.2017 г.; по т.1, Протокол №36/19.12.2017 г.; по т.4, Протокол №41/24.04.2018 г.; по т.1, Протокол №43/26
обновено: 11:15:40
Приета с решение на Общински съвет - Бургас, по т.2 Протокол № 21/ 20.12.2016 г., изм. и доп. с решения на Общински съвет – Бургас, по т.3, Протокол №26/25.04.2017 г.; по т.4, Протокол №34/28.11.2017 г.; по т.1, Протокол №36/19.12.2017 г.; по т.4, Протокол №41/24.04.2018 г.; по т.1, Протокол №43/26

ОТ ДАТА: 23.09.2022 г.

обновено: 10:57:09
Приета с решение на Общински съвет - Бургас, по т. 1, Протокол № 13/ 28.06.2016 г., изм. и доп. с решения на Общински съвет – Бургас, по т.4, Протокол 36/19.12.2017 г., изм. с Решение №116 от 29.01.2018 г. на Административен съд - Бургас по адм. д. №3026/2017 г., потвърдено с Решение №3553 от 12.03

ОТ ДАТА: 21.09.2022 г.

обновено: 17:16:53
Решението е прието на заседание на Общински съвет – Бургас, проведено на 14.09.2022 г., Протокол № 41, т. 6 (вх. № 08-00-13147) от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на общинския съвет.
обновено: 17:02:04
Решението е прието на заседание на Общински съвет – Бургас, проведено на 14.09.2022 г., Протокол № 41, т. 5 (вх. № 08-00-13151) от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на общинския съвет.