Последна промяна

ОТ ДАТА: 06.06.2023 г.

обновено: 09:08:48
СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, чл.39, ал.1 от ПОДОСКВОА на Община Бургас свиквам ЧЕТИРИДЕСЕТ И СЕДМОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 31.01.2023 година (вторник) от 9:00 часа, с продължение на 01.02.2023 година (сряда) от 09:00 часа при неизчерпване на дневния ред, в
обновено: 09:01:50
Приета с решение на Общински съвет - Бургас, по т.2, Протокол № 21/ 20.12.2016 г., изм. и доп. с решения на Общински съвет – Бургас, по т.3, Протокол №26/25.04.2017 г.; по т.4, Протокол №34/28.11.2017 г.; по т.1, Протокол №36/19.12.2017 г.; по т.4, Протокол №41/24.04.2018 г.; по т.1, Протокол №43/26
обновено: 09:00:56
Приета с решение на Общински съвет - Бургас, по т.2, Протокол № 21/ 20.12.2016 г., изм. и доп. с решения на Общински съвет – Бургас, по т.3, Протокол №26/25.04.2017 г.; по т.4, Протокол №34/28.11.2017 г.; по т.1, Протокол №36/19.12.2017 г.; по т.4, Протокол №41/24.04.2018 г.; по т.1, Протокол №43/26
обновено: 08:55:20
Приета с решение на Общински съвет-Бургас по т. 12, Протокол № 43/ 09 и 14.12.2010 г.; изм. и доп. с решения на Общински съвет – Бургас, по т.11, Протокол №8/27 и 29.03.2012 г., изм. и доп. с решения на Общински съвет – Бургас, по т.16, Протокол № 26/23.07.2013 г., по т.10, Протокол № 28/29.10.2013
обновено: 08:53:17
Приета с решение на Общински съвет-Бургас по т. 12, Протокол № 43/ 09 и 14.12.2010 г.; изм. и доп. с решения на Общински съвет – Бургас, по т.11, Протокол №8/27 и 29.03.2012 г., изм. и доп. с решения на Общински съвет – Бургас, по т.16, Протокол № 26/23.07.2013 г., по т.10, Протокол № 28/29.10.2013
обновено: 08:41:18

ОТ ДАТА: 05.06.2023 г.

обновено: 17:01:47
Дата на раждане: 17.03.1971 г. Професия: Треньор по Карате До и физическо възпитание Образование: Висше Чужди езици: английски и руски Избран с политическа сила: ДСБ Участие в предишен ОБС: Не Телефон за контакти: 0898784467
обновено: 09:43:01
Приета с решение на Общински съвет – Бургас, по т.33 от Протокол № 8/17.04.2008 година, изм. и доп. с решения по т. 32, Протокол № 43/25.11.2014г., отменена с Решение №5675/31.05.2023 г., постановено по адм. дело №2995/2023 г. на Върховен административен съд
обновено: 09:38:31
Дата на раждане: 13.06.1971 Професия: Икономист Образование: Магистър по икономика; доктор по история Чужди езици: Английски, руски Избран с политическа сила: ПП ГЕРБ Участие в предишен ОБС: Мандат 1999-2003 г.; мандат 2003-2007 г.; мандат 2015-2019 г. Акцент през мандата: Общинска собственост

ОТ ДАТА: 02.06.2023 г.

обновено: 17:02:48
На основание чл. 149, ал.1 от АПК решенията на Общински съвет – Бургас могат да се обжалват от заинтересованите лица в 14-дневен срок от публикуването им, а когато актът се съобщава чрез обнародване в „Държавен вестник“ – в 30-дневен срок от обнародването му. Подзаконовите нормативни актове влизат в
обновено: 16:47:49
Решението е прието на заседание на Общински съвет – Бургас, проведено на 29.05.2023 г., Протокол № 51, т. 1 (вх. № 08-00-14063) от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на общинския съвет.
обновено: 09:51:07
от А. Костадинов - председател на клуб по спортна акробатика "Черноморец", относно: Дофинансиране на спортно събитие
обновено: 09:36:50
На 11.04.2023 год. (вторник) от 09:00 часа, на основание чл.23, ал. 4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.39, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас, в
обновено: 09:34:39
от Н. Т. П., относно: Неправилно преместване на автомобил на наказателен паркинг