Последна промяна

ОТ ДАТА: 26.01.2023 г.

обновено: 17:03:57
от Мария Петрова Табакова – общински съветник от ДБГ, относно: Приемане на изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас
обновено: 16:59:58
Крайният срок за внасяне на докладни записки е 20.01.2023 г. (петък). Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в зала №1, находяща се в сградата на Община Бургас, ет. 1. Заседанието на ОбС се предвижда да се проведе на 31.01.2023 г. (вторник). ПОСТОЯННИ КОМИСИИ ДЕН И ДАТА ЧАС ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
обновено: 16:04:03
СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, чл.39, ал.1 от ПОДОСКВОА на Община Бургас свиквам ЧЕТИРИДЕСЕТ И СЕДМОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 31.01.2023 година (вторник) от 9:00 часа, с продължение на 01.02.2023 година (сряда) от 09:00 часа при неизчерпване на дневния ред, в

ОТ ДАТА: 25.01.2023 г.

обновено: 16:09:46
от А. Червеняков - прокурор при Окръжна прокуратура - Бургас, относно: Заверен препис от Наредбата за реда за придобиване, управлене и разпореждане с общински имоти и вещи
обновено: 16:05:55
от Димо Грудев и Евелина Михалева – общински съветници от групата на ПП ГЕРБ, относно: Оказване на помощ и подкрепа на бездомни лица в Бургас
обновено: 15:56:31
от Стоян Грозев и Манол Тодоров, относно: Приют за безстопанствени кучета на територията на община Бургас
обновено: 15:27:28
от Иван Иванов - общински съветник от ПП "Средна европейска класа", относно: Предоставяне на финансова помощ на бургаски ученици, които ще участват на едно от най-престижните състезания по математика "Harvard-MIT Math Tournament "/HMMT/
обновено: 14:36:08
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на част от недвижим имот - общинска собственост на Местна инициативна рибарска група "Бургас - Камено"
обновено: 08:50:55
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 10.01.2023 г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение Проект Наредба за допълнение и изменение на Наредба за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на
обновено: 08:36:55
от ФК "Черноморец 1919" Бургас, относно: Отпускане на 1/3 от предвидените за клуба минимални държавни помощи
обновено: 08:32:25
от д-р Даниела Божинова - общински съветник от Демократична България /ПП Зелено движение, относно: Достъп с асансьор до Социалната приемна в подлеза на Операта, Бургас

ОТ ДАТА: 24.01.2023 г.

обновено: 13:33:09
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Допускане на отклонения от правилата и нормативите по реда на §9 от ПЗР на Наредба №7/2003г. за ПНУОВТУЗ от Общински съвет Бургас за завишаване на допустимия Кинт и намаляване на необходимата площ за м2/на легло, съгласно чл.43, т.2 от Наредба №7
обновено: 11:25:57
от жители на кв. "Горно Езерово" относно: Поставяне на пътна настилка на улица "Явор" в квартал "Горно Езерово", гр.Бургас
обновено: 09:43:33
от Стоян Грозев и Манол Тодоров - общински съветници, относно: Създаване на временна комисия от общински съветници, представители на общинска администрация и представители на браншови организации за изготвяне на задания за изработване на стандарти /специфични изисквания/ заложени в Наредба за

ОТ ДАТА: 23.01.2023 г.

обновено: 16:55:19
от Весна Балтина - зам.-кмет "Стратегическо развитие и екология, дигитализация и адаптация към промените на климата", относно: Одобряване на актуализирана Стратегическа карта за шум в околната среда на Агломерация Бургас
обновено: 13:33:53
от Р. Д. Сабах - представляващ фирма “ДИ-М ГРУП” ООД относно: Упражняване на натиск от директорите на ЦАУ "Зора" и ЦАУ "Приморие"
обновено: 12:30:38
от П. М. Марчев - управител на продуцентска къща "Санта Мария медия", относно: Достъп до обществена информация
обновено: 12:18:30
от проф. д-р Севдалина Турманова - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Избор на член на Комисията за оценка по чл.15 от Правилника за работа на фонд "Култура" на Община Бургас
обновено: 12:16:26
от Георги Дракалиев и Николай Стоянов - общински съветници от ПП ВМРО - Българско национално движение, относно: Удостояване с отличия на Община Бургас
обновено: 10:47:19
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем за срок от пет години на нежилищни обекти – частна общинска собственост, разположени на първи етаж в сградата на „Автогара Юг“, гр. Бургас чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване
The website encountered an unexpected error. Please try again later.