Последна промяна

ОТ ДАТА: 28.11.2022 г.

обновено: 17:28:31
от Иван Иванов - общински съветник от ПП СЕК, относно: Извършване на оглед на състоянието на пешеходните пътеки на територията на Община Бургас
обновено: 17:24:08
от Иван Иванов и Росен Топкаров - общински съветници от ПП "Средна европейска класа", относно: Изграждане на детска болница в град Бургас (КСС)
обновено: 17:10:06
от Иван Иванов и Росен Топкаров - общински съветници от ПП "Средна европейска класа", относно: Изграждане на детска болница в град Бургас
обновено: 16:52:11
от Мария Табакова - общински съветник от ДБГ, относно: Решение на Общински съвет-Бургас от 27.10.22г. свързано с увеличението на възнаграждението на кмета
обновено: 16:47:44
от Мария Табакова - общински съветник от ДБГ, относно: Увеличение на заплатите на служителите в администрацията на Община Бургас
обновено: 16:11:01
от Красимир Стойчев - зам.-кмет "Финанси, бюджет и икономика", относно: Предложение от Министерство на финансите за включване на средствата и плащанията на Община Бургас в Системата за електронни бюджетни разплащания /СЕБРА/
обновено: 16:10:47
от Диана Саватева - зам.-кмет "Култура, туризъм и спорт", относно: Уведомително писмо от БФ по волейбол
обновено: 16:10:35
от д-р Даниела Божинова - общински съветник от Демократична България Обединение/ПП "Зелено движение", относно: Належащи ремонти в "Център за психично здраве Проф. Ив. Темков - Бургас" ЕООД и недискриминиране на психично болните граждани
обновено: 16:10:17
от Стоян Грозев и Манол Тодоров - общински съветници, относно:, относно: Строителство в имот с кадастрален номер 07079.613.360
обновено: 16:09:59
от "Организация за закрила на българските граждани" /ОЗБГ/, относно: Известяване на населението за нехарактерни метеорологични явления чрез сирените за гражданска защита
обновено: 16:09:18
от Христо Панайотов, Васил Иванов, Георги Георгиев, Георги Спасов, Живко Господинов, Мадлен Мутафян и Стоян Коларов - общински съветници от БСП, относно: Отделяне на средства за честване на 80-годишнината от рождението на проф. Стефан Данаилов
обновено: 16:09:04
от Стоян Грозев и Манол Тодоров - общински съветници, относно: Обособяване на парцел за загробване на домашни любимци на територията на община Бургас
обновено: 16:08:47
от Костадин Андонов - общински съветник от ДБГ, относно: Предвиждане на средства в Бюджет 2023 г. за изграждане на тротоари по цялата дължина на ул.“Ангел Димитров“ в квартал Сарафово
обновено: 16:08:29
от Иван Георгиев Гаврилов- Зам.- председател на Комисията по чл. 4 от Правилника за финансово подпомагане на процедури инвитро на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас, относно: Отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури инвитро на
обновено: 16:08:09
от Веселин Пренеров – председател на Постоянна комисия по култура и читалищна дейност, Георги Дракалиев – председател на Постоянна комисия по общинска собственост, общински предприятия и дружества и Петър Статев – председател на Постоянна комисия по устройство на територията, относно: Предложения за
обновено: 16:07:50
от Диана Саватева - зам.-кмет "Култура, туризъм и спорт", относно: Даване на съгласие за финансово подпомагане на детско-юношеската школа към Волейболен клуб „Бургос Волей“ от бюджета за спорт
обновено: 16:07:30
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Увеличаване щата на ПФА "Странджа"
обновено: 16:07:15
от Диана Саватева - зам.-кмет "Култура, туризъм и спорт", относно: Парични премии към национални литературни награди на Община Бургас за 2022 г.
обновено: 16:07:02
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Упълномощаване на представител на Община Бургас за участие в извънредно присъствено заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД – Бургас и определяне на позицията и
обновено: 16:01:50
от проф. д-р Севдалина Турманова - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Избор на членове на Комисия по чл.10, ал.1, т.2 от Правила за финансиране на юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, извършващи дейност в направления