ПРАВИЛНИК ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА ПРИЕМНИ СЕМЕЙСТВА, ЖИВУЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Приет с решение на Общински съвет-Бургас по т. 7, Протокол № 51/21.07.2011 г.; изменен и допълнен: по т.14, Протокол №7/26.01.2016 г.; отменен с решение по т.1 от Протокол №10/27.05.2020 г. на Общински съвет – Бургас