НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СПОРТНИ ОБЕКТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА БУРГАС, ПРЕДОСТАВЕНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОП „СПОРТНИ ИМОТИ“

Приета с решение на Общински съвет - Бургас, по т.3,  Протокол № 8/ 23.02.2016 г.; по т.6, Протокол №8/31.03.2020 г.; по т.8, Протокол №13/29.09.2020 г.