ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА СИМВОЛИКАТА И ОТЛИЧИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от датата на публикуване, за предложения и становища по настоящия проект за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за символиката и отличията на Община Бургас. Предложения могат да бъдат депозирани в деловодството на Общинския съвет или на следния електронен адрес: k.bachiyski@burgascouncil.org

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ