ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считан от 18 декември 2020 г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение и допълнение на „Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Бургас ". Срокът е в рамките на 14 дни с цел предстоящото обсъждане на бюджета на Община Бургас за 2021г. и предстоящите  заседания на комисиите и на Общинския съвет през месец януари.  Предложения за изменение и допълване на проекта могат да се входират писмено от заинтересованите лица в деловодството на Общински съвет на Община Бургас или по електронен път на e-mail: b.dyakov@burgascouncil.org

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ