ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ПОСРЕДНИК НА ТЕРИТОРИЯТА НА БУРГАСКА ОБЩИНА

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 07.01.2021 г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение на Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Бургаска община. Предложения могат да бъдат  депозирани в деловодството на Общински съвет – Бургас, както и на следния електронен адрес: ve.petrova@burgas.bg

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ