НАРЕДБА ЗА СИМВОЛИКАТА И ОТЛИЧИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Приета с решение на Общински съвет-Бургас по т.18, Протокол №26/23.07.2013 г.; изменена и допълнена с решения на Общински съвет – Бургас по т. 3, Протокол №10 от 26.04.2016 г.; изменена и допълнена с решения на Общински съвет – Бургас по т.2, Протокол №19/26.01.2021 г.