НАРЕДБА ЗА ИМЕНУВАНЕ И ПРЕИМЕНУВАНЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Приета с решение на Общински съвет - Бургас, по т. 5, Протокол №13/25 и 27.09.2012 г., изменена и допълнена с решение на Общински съвет – Бургас по т. 6, Протокол № 55 от 08.09.2015 г.