ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ КУЛТУРЕН ИНСТИТУТ ОБЩИНСКО РАДИО "ГЛАСЪТ НА БУРГАС"

Приет с решение на Общински съвет - Бургас по т. 44, Протокол № 34/25.03.2014 г.

The website encountered an unexpected error. Please try again later.