ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА ЕДНОКРАТНО ФИНАНСОВО СТИМУЛИРАНЕ НА РОДИТЕЛИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА РАЖДАЕМОСТТА И ПОДПОМАГАНЕ НА ОТГЛЕЖДАНЕТО НА ДЕЦА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 29.04.2021 г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение на Правилник за еднократно финансово стимулиране на родителите за насърчаване на раждаемостта и подпомагане на отглеждането на децата на територията на Община Бургас. Предложения могат да бъдат депозирани в деловодството на Общински съвет – Бургас, както и на следния електронен адрес: v.ivanov@burgascouncil.org

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ