НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА, УЧАСТИЕТО В ГРАЖДАНСКИ ДРУЖЕСТВА И СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРИ ЗА СЪВМЕСТНА ДЕЙНОСТ ОТ ОБЩИНА БУРГАС

Публикувано от g.chanakova на

Приета с решение на Общински съвет-Бургас по т. 9, Протокол №7 /26.01.2016 г.; изм. и доп. с решения на Общински съвет – Бургас, по т.1, Протокол №13/28.06.2016 г.