ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 09.06.2021 г., за предложения и становища по настоящия Проект за изменение и допълнение на Наредбата за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас. Предложения и становища могат да бъдат подавани в деловодството на Общински съвет – Бургас и на електронния адрес на вносителя: d.bozhinova@burgascouncil.org