ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ „МОРСКИ ЗНАЦИ”

Приет с решение на Общински съвет-Бургас по т. 6, Протокол № 51/21.07.2011 г. , изм. и доп. с решения на Общински съвет – Бургас, по т.23, Протокол № 26/23.07.2013 г.; по т.2, Протокол №25/28.03.2017 г.

 

The website encountered an unexpected error. Please try again later.