НАРЕДБА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА СПОРТНИ КЛУБОВЕ ОТ ОБЩИНА БУРГАС

Приета с решение на Общински съвет - Бургас, по т.1, Протокол № 54/26.02.2019 г.

The website encountered an unexpected error. Please try again later.