ПРОЕКТ НА ГЕНЕРАЛЕН ПЛАН ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от датата на публикуване за предложения и становища по настоящия Проект на Генерален план за организация на движението /ГПОД/

Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при община Бургас, на адрес – гр. Бургас, ул. „Александровска” № 26 или на следните електронни адреси:  bezopasnost@burgas.bg

Дата на откриване:

04.03.2022 г.

Целева група:

Всички заинтересовани

Сфера на действие:

Бургас

Дата на приключване:

03.04.2022 г.

 

 

 

 

 

 

 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ