НАРЕДБА ЗА ПРЕСТОЙ И ПАРКИРАНЕ НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА УПРАВЛЯВАНИ ИЛИ ПРЕВОЗВАЩИ ЛИЦА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Приета с решение на Общински съвет - Бургас, по т.5,Протокол № 13/ 29.09.2020 г., изм. и доп. с решения на Общински съвет – Бургас, по т.3, Протокол №20/23 и 24.02.2021 г.; по т.4, Протокол №22/26.05.2021 г., отменена с Решение № 1866/24.11.2021 г. по адм. дело № 2044/2021 г. на Административен съд гр. Бургас, потвърдено с Решение № 7657/09.08.2022 г. по адм. дело № 1066/2022 г. на ВАС