НАРЕДБА ЗА ВРЕМЕННО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЧАСТИ ОТ ТРОТОАРИ, СВОБОДНИ ОБЩЕСТВЕНИ ПЛОЩИ И УЛИЧНИ ПЛАТНА ЗА СТРОИТЕЛНИ ПЛОЩАДКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Настоящата наредба е приета с Решение на Общински съвет Бургас по т.7, Протокол №24/17.09.2009 г.