ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Ренета Райкова на Ср., 21.10.2020 - 16:48

Редовното 15-то заседание на Общински съвет - Бургас ще се проведе в сградата на СПОРТНА ЗАЛА "БОЙЧО БРЪНЗОВ", находяща се в ж. к. "Зорница" 40, на 27.10.2020 г. (вторник) от 9:00 ч. В предвид усложнената епидемична обстановка заседанието ще бъде закрито за граждани. Допуска се присъствието на по един представител на медия от средствата за масова комуникация. Ще има осигурено видеоизлъчване.

The website encountered an unexpected error. Please try again later.