ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Ренета Райкова на Пон., 12.04.2021 - 09:36

Уведомяваме Ви, че редовното Двадесет и първо заседание на Общински съвет – Бургас ще се проведе на 14.04.2021 г. от 09:00 часа, онлайн при осигурено видеоизлъчване, в съотвествие с чл. 39 и 39а от ПОДОСНКВОАОБ след решение на Председателски съвет.