ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Гергана Чанакова на Пон., 24.01.2022 - 09:13

Уведомяваме Ви, че редовното Тридесет и първо заседание на Общински съвет – Бургас ще се проведе на 25.01.2022 г. от 09:00 часа, онлайн при осигурено видеоизлъчване, в съответствие с чл. 39 и 39а от ПОДОСНКВОАОБ след решение на Председателски съвет.