ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Гергана Чанакова на Пон., 28.03.2022 - 10:13

СЪОБЩЕНИЕ

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 39, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас, във връзка с вземане на решение за одобряване кандидатстването на Община Бургас за финансиране от Фонд „Социална закрила“ с проектно предложение „Подобряване качеството на предлаганите социални услуги от Дневен център за пълнолетни лица с увреждания – Бургас, свиквам извънредно ТРИДЕСЕТ И ПЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 29.03.2022 г. от 13:30 ч. (вторник), в заседателната зала, находяща се в „Културен дом на нефтохимика”, ет.2.

 

 

Проф. д-р СЕВДАЛИНА ТУРМАНОВА

Председател на Общински съвет – Бургас