ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Гергана Чанакова на Вт., 11.10.2022 - 08:56

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 39, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас, във връзка с вземане на решение за определяне на представител и начин на гласуване на проектите на решения, посочени в Уведомление № 19-00-453/29.09.2022 г. и покана № 19-00-418/09.09.2022 г. за провеждане на извънредно общо събрание на акционерите на „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – БУРГАС“ АД, свиквам извънредно ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 12.10.2022 г. от 16:00 ч. (сряда), в заседателната зала, находяща се в „Културен дом на нефтохимика”, ет.2.

 

Проф. д-р СЕВДАЛИНА ТУРМАНОВА

Председател на Общински съвет – Бургас