Даниела Стоянова Божинова

СНИМКА
Даниела Стоянова Божинова
СТРУКТУРА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
СЪДЪРЖАНИЕ

Професия: Политолог, социален предприемач
Образование: Доктор по политически науки; магистър арабист и американист; специализация международен бизнес и право
Чужди езици: Английски, арабски, руски, немски
Избран с политическа сила: "Демократична България Обединение" / ПП "Зелено движение"
Участие в предишен ОБС: Не
Акцент през мандата: Местна демокрация, зелени политики, международно сътрудничество, култура
Телефон за контакти: 0899 145 652

ВНЕСЕНИ ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ И ВХОДЯЩИ ПИСМА

ПИТАНЕ № 08 - 00 11469 / 11.05.2021 г.

Ренета Райкова на Ср., 12.05.2021 - 13:27
ОТНОСНО

от д-р Даниела Божинова - общински съветник от Демократична България/ПП Зелено движение, относно: Премахнати дървета на ул."Св.св.Кирил и Методий" и управление на зелената система на гр.Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08 - 00 11597 / 11.06.2021 г.

Ренета Райкова на Пет., 11.06.2021 - 11:52
ОТНОСНО

от д-р Даниела Божинова - общински съветник от Демократична България/ПП Зелено движение, относно: Община Бургас и санкциите "Магнитски" 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 11771 / 16.07.2021 г.

Ренета Райкова на Пет., 16.07.2021 - 15:18
ОТНОСНО

от д-р Даниела Стоянова Божинова - общински съветник от "Демократична България Обединение"/ПП "Зелено движение", относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение  на Наредбата за опазване на обществения ред на територията на община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 11897 / 13.09.2021 г.

Гергана Чанакова на Пон., 13.09.2021 - 12:55
ОТНОСНО

от група общински съветници, относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08-00 11898 / 13.09.2021 г.

Гергана Чанакова на Пон., 13.09.2021 - 12:39
ОТНОСНО

д-р Даниела Божинова - общински съветник от Демократична България/ПП Зелено движение, относно: Масово премахване на улични дървета и резолюция на Окръжна прокуратура 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 12024 / 15.10.2021 г.

Гергана Чанакова на Пет., 15.10.2021 - 17:48
ОТНОСНО

от д-р Даниела Божинова - общински съветник от "Демократична България Обединение/Зелено движение", относно: Обществено обсъждане на проект за нова Наредба за организиране и провеждане на обществени обсъждания в Община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ИСКАНЕ № 08 - 00 12025 / 15.10.2021 г.

Гергана Чанакова на Пет., 15.10.2021 - 17:52
ОТНОСНО

д-р Даниела Божинова - общински съветник, относно: Мерки за пътна безопасност в зона с концентрация на училища на ул. "Цар Симеон" I, Бургас
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08-00 12026 / 15.10.2021 г.

Гергана Чанакова на Пет., 15.10.2021 - 17:55
ОТНОСНО

от д-р Даниела Божинова - общински съветник от "Демократична България/Зелено движение", относно: Рушаща се сграда и активи на закрита общинска медия
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08-00 12027 / 15.10.2021 г.

Гергана Чанакова на Пет., 15.10.2021 - 17:56
ОТНОСНО

от д-р Даниела Божинова - общински съветник от "Демократична България/Зелено движение", относно: Безопасността на детските площадки за игра в Община Бургас
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08-00 12170/ 19.11.2021 г.

Гергана Чанакова на Пет., 19.11.2021 - 17:29
ОТНОСНО

от д-р Даниела Божинова - общински съветник от "Демократична България/Зелено движение", относно: Интегриране  на градската мобилност в Gоogle Maps

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 12172 / 19.11.2021 г.

Гергана Чанакова на Пет., 19.11.2021 - 17:32
ОТНОСНО

от д-р Даниела Божинова - общински съветник от "Демократична България/Зелено движение", относно: Провеждане на ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на проект за нова Наредба за организиране и провеждане на обществени обсъждания в Община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08 - 00 12285 / 10.12.2021 г.

Гергана Чанакова на Пет., 10.12.2021 - 17:44
ОТНОСНО

д-р Даниела Божинова - общински съветник от Демократичма България/ПП Зелено движение, относно: Приходи в общински бюджет 2021, свързани с дейността на политически партии 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 12450 / 04.02.2022 г.

Гергана Чанакова на Вт., 08.02.2022 - 11:56
ОТНОСНО

от д-р Даниела Божинова - общински съветник от Демократична България Обединение/ПП "Зелено движение", относно: Създаване на дигитална платформа за обществени консултации и включване в бюджет 2022 на Община Бургас
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ИСКАНЕ № 08 - 00 12482/ 11.02.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 11.02.2022 - 17:19
ОТНОСНО

от д-р Даниела Божинова - общински съветник от Демократична България/ПП Зелено движение, относно: Улесняване на пешеходното пресичане на бул."Демокрация", Бургас

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08 - 00 12654/ 25.03.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 25.03.2022 - 18:13
ОТНОСНО

д-р Даниела Божинова - общински съветник от Демократична България /ПП Зелено движение, относно: Общ устройствен план на Община Бургас и изменения в съществуващи ОУП 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ИСКАНЕ № 08 - 00 12759 / 03.05.2022 г.

Гергана Чанакова на Ср., 04.05.2022 - 12:02
ОТНОСНО

от д-р Даниела Божинова - общински съветник от Демократична България/ПП Зелено движение, относно: Премахване на полуразрушена тоалетна на централен плаж в гр. Бургас

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08-00 12936 / 17.06.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 17.06.2022 - 17:35
ОТНОСНО

от д-р Даниела Божинова - общински съветник от Демократична България /ПП Зелено движение, относно: Развитие на казуса с т.нар. "Дупка" на пл.Тройката и бъдещото й интегриране в градската среда
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08-00 13052 / 15.07.2022 г.

Гергана Чанакова на Пон., 18.07.2022 - 15:00
ОТНОСНО

от д-р Даниела Божинова - общински съветник от Демократична България /ПП Зелено движение, относно: Спешни мерки срещу пропадане на алеята до кв.Сарафово
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ИСКАНЕ 08 - 00 13063 / 18.07.2022 г.

Гергана Чанакова на Пон., 18.07.2022 - 15:39
ОТНОСНО

от д-р Даниела Божинова - общински съветник от Демократична България/ПП Зелено движение, относно: Петиция във връзка с нехуманно отношение към кучета в гр.Улсан, Южна Корея
 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 13175/ 02.09.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 02.09.2022 - 18:02
ОТНОСНО

от д-р Даниела Божинова - общински съветник от Демократична България Обединение/ПП "Зелено движение", относно: Даване на съгласие за дофинансиране на режийни разходи на сдружение " АСУ Дeлфи" и фондация "Астика" - гр.Бургас
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08-00 13174 / 02.09.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 02.09.2022 - 18:14
ОТНОСНО

от д-р Даниела Божинова - общински съветник от Демократична България /ПП Зелено движение, относно: Дефицит на откритост и обоснованост при младежките проекти и разпределението на 20 000лв по Общински младежки грант
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08-00 13320 / 14.10.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 14.10.2022 - 17:29
ОТНОСНО

д-р Даниела Божинова - общински съветник от Демократична България /ПП Зелено движение, относно: Разходи на Община Бургас за медийни и рекламни услуги
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13473 / 18.11.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 18.11.2022 - 18:31
ОТНОСНО

от д-р Даниела Божинова - общински съветник от Демократична България Обединение/ПП "Зелено движение", относно: Належащи ремонти в "Център за психично здраве Проф. Ив. Темков - Бургас" ЕООД и недискриминиране на психично болните граждани

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ 08 - 00 13550 / 08.12.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 09.12.2022 - 12:26
ОТНОСНО

от д-р Даниела Божинова - общински съветник от Демократична България /ПП Зелено движение, относно: Разходи за празнични събития и новогодишна украса на Община Бургас

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13571 / 09.12.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 09.12.2022 - 17:55
ОТНОСНО

от д-р Даниела Божинова - общински съветник от Демократична България /ПП Зелено движение, относно: Присъединяване към Международната лига на демократичните градове
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ИСКАНЕ 08 - 00 13572 / 09.12.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 09.12.2022 - 17:57
ОТНОСНО

от д-р Даниела Божинова - общински съветник от Демократична България /ПП Зелено движение, относно: Достъп с асансьор до Социалната приемна в подлеза на Операта, Бургас
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ 08 - 00 13620 / 05.01.2023 г.

Деан Бончев на Пет., 06.01.2023 - 08:37
ОТНОСНО

от група общински съветници, относно: Превишаване на правомощията на директора на ЦАУ "Зора" и проблеми при приема на документи по чл.6, ал.1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на Община Бургас

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
Обновено на
06.01.2023 г.