Мария Петрова Табакова

СНИМКА
Мария Петрова Маркова
СТРУКТУРА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
СЪДЪРЖАНИЕ

Дата на раждане: 13.03.1992 г.
Професия: Хореограф-режисьор
Образование: Магистър
Чужди езици: Английски, руски
Избран с политическа сила: ПП ДБГ
Участие в предишен ОБС: Не
Акцент през мандата: Култура и туризъм
Телефон за контакти: 0889 004 758

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ
ЧЛЕН НА КОМИСИЯ
ВНЕСЕНИ ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ И ВХОДЯЩИ ПИСМА

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 11609 / 15.06.2021 г.

Ренета Райкова на Ср., 16.06.2021 - 09:29
ОТНОСНО

от Христо Панайотов - общински съветник от БСП, относно: Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 11636 / 18.06.2021 г.

Ренета Райкова на Пет., 18.06.2021 - 14:08
ОТНОСНО

от Стоян Грозев, Манол Тодоров, Мария Маркова и Костадин Андонов - общински съветници от ДБГ, относно: Обособяване на допълнителни паркоместа, намиращи се на ул. "Кирил и Методий", пред бл. 55 до кръстовището с бул. "Демокрация"

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 11771 / 16.07.2021 г.

Ренета Райкова на Пет., 16.07.2021 - 15:18
ОТНОСНО

от д-р Даниела Стоянова Божинова - общински съветник от "Демократична България Обединение"/ПП "Зелено движение", относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение  на Наредбата за опазване на обществения ред на територията на община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08-00 11852 / 19.08.2021 г.

Гергана Чанакова на Пет., 20.08.2021 - 14:39
ОТНОСНО

от Мария Маркова - общински съветник от ДБГ, относно: Препълнени кошове с боклук по ул. "Богориди" в разгара на летния сезон 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 11884 / 09.09.2021 г.

Гергана Чанакова на Четв., 09.09.2021 - 11:38
ОТНОСНО

от Стоян Грозев, Манол Тодоров, Мария Маркова и Костадин Андонов - общински съветници от ДБГ, относно: Възлага на Общинска администрация - Бургас, да изготви пълен анализ и план за противодействие, относно проблемите с почистването и поддържането на контейнери за битови отпадъци и кошове за боклук, които се намират на територията на община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 12009 / 14.10.2021 г.

Гергана Чанакова на Четв., 14.10.2021 - 16:46
ОТНОСНО

от Стоян Грозев, Манол Тодоров, Мария Маркова и Костадин Андонов - общински съветници от ДБГ, относно: Проектиране и изграждане на кръстовище с кръгово движение на улиците - бул. "Тодор Александров" и ул. "Спортна" в гр. Бургас
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 12247 / 09.12.2021 г.

Гергана Чанакова на Четв., 09.12.2021 - 16:35
ОТНОСНО

от Стоян Грозев, Манол Тодоров, Мария Маркова и Костадин Андонов - общински съветници от ДБГ, относно: Модернизиране на детска площадка в кв. Сарафово
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08-00 12248 / 08.12.2021 г.

Гергана Чанакова на Четв., 09.12.2021 - 15:40
ОТНОСНО

от Стоян Грозев, Манол Тодоров, Мария Маркова и Костадин Андонов - общински съветници от ДБГ, относно: Поставяне на вендинг автомати на територията на община Бургас
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 12253 / 09.12.2021 г.

Гергана Чанакова на Четв., 09.12.2021 - 15:52
ОТНОСНО

от Стоян Грозев, Манол Тодоров, Мария Маркова и Костадин Андонов - общински съветници от ДБГ, относно: Изместване на съществуваща светофарна уредба на бул. „Захари Стоянов“ и поставяне на нов светофар на ул. „Комлушка низина“ 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 12254 / 09.12.2021 г.

Гергана Чанакова на Четв., 09.12.2021 - 16:01
ОТНОСНО

от Стоян Грозев, Манол Тодоров, Мария Маркова и Костадин Андонов - общински съветници от ДБГ, относно: Изграждане и рехабилитация на пътна инфраструктура във в.з. Бадемите, кв. Черно Море 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08-00 12381 / 14.01.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 14.01.2022 - 17:05
ОТНОСНО

от Мария Маркова - общински съветник от ДБГ, относно: Нарушение в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08-00 12442 / 01.02.2022 г.

Гергана Чанакова на Ср., 02.02.2022 - 12:10
ОТНОСНО

от Стоян Грозев, Манол Тодоров, Костадин Андонов и Мария Маркова - общински съветници от ДБГ, относно: Цени за електроенергия заплащани от Община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ 08 - 00 13397 / 14.11.2022 г.

Гергана Чанакова на Вт., 15.11.2022 - 11:38
ОТНОСНО

от Мария Табакова - общински съветник от ДБГ, относно: Решение на Общински съвет-Бургас от 27.10.22г. свързано с увеличението на възнаграждението на кмета
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ 08 - 00 13398 / 14.11.2022 г.

Гергана Чанакова на Вт., 15.11.2022 - 11:42
ОТНОСНО

от Мария Табакова - общински съветник от ДБГ, относно: Увеличение на заплатите на служителите в администрацията на Община Бургас
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ 08 - 00 13620 / 05.01.2023 г.

Деан Бончев на Пет., 06.01.2023 - 08:37
ОТНОСНО

от група общински съветници, относно: Превишаване на правомощията на директора на ЦАУ "Зора" и проблеми при приема на документи по чл.6, ал.1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на Община Бургас

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ 08 - 00 13668 / 20.01.2023 г.

Гергана Чанакова на Пет., 20.01.2023 - 16:30
ОТНОСНО

от Мария Табакова - общински съветник от ПП ДБГ, относно: Парк на миниатюрите в парк "Св. Троица", к-с "Славейков"

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
Обновено на
20.01.2023 г.