Бенчо Георгиев Бенчев

СНИМКА
Бенчо Георгиев Бенчев
СТРУКТУРА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
СЪДЪРЖАНИЕ

Дата на раждане: 12.11.1952 г.
Професия: Финансист
Образование: Висше
Чужди езици: Руски
Избран с политическа сила: "Ние, гражданите"
Участие в предишен ОБС: Мандат 2011-2015 г.; мандат 2015-2019 г.;
 

ВНЕСЕНИ ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ И ВХОДЯЩИ ПИСМА

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9527 / 08.01.2020 г.

Ренета Райкова на Пет., 10.01.2020 - 11:38
ОТНОСНО

от Бенчо Бенчев и Стоян Колев - общински съветници от Коалиция "Ние гражданите", относно: Изграждане на статуя на Св. Николай Чудотворец в гр. Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9560 / 10.01.2020 г.

Ренета Райкова на Пон., 13.01.2020 - 15:12
ОТНОСНО

от Бенчо Бенчев и Стоян Колев - общински съветници от Коалиция "Ние гражданите", Владимир Павлов и Диян Георгиев - общински съветници от ПП "Възраждане" , относно: Изграждането на втори етаж на паркинга под Трета поликлиника 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 11897 / 13.09.2021 г.

Гергана Чанакова на Пон., 13.09.2021 - 12:55
ОТНОСНО

от група общински съветници, относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
Обновено на
13.09.2021 г.