Красимира Семова Маркович

СНИМКА
Красимира Семова Маркович
СТРУКТУРА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
СЪДЪРЖАНИЕ

Дата на раждане: 03.08.1967 г.
Професия: Икономист
Образование: Висше
Чужди езици: Немски, руски, сръбски
Избран с политическа сила: ПП ГЕРБ
Участие в предишен ОБС: Мандат 2011-2015 г.; мандат 2015-2019 г.
Акцент през мандата: Пропорционална бюджетна политика; качество на туристическата услуга
Телефон за контакти: 0882 055 188

ВНЕСЕНИ ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ И ВХОДЯЩИ ПИСМА

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9582 / 16.01.2020 г.

Ренета Райкова на Четв., 16.01.2020 - 11:11
ОТНОСНО

от Красимира Маркович, Евелина Михалева и д-р Борис Ангелов - общински съветници от ПП ГЕРБ в Общински съвет - Бургас, относно: Трансформиране на част от ул. "Брацигово", кв. "Сарафово, в пешеходна зона

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9886 / 12.03.2020 г.

Ренета Райкова на Пет., 13.03.2020 - 16:25
ОТНОСНО

от Георги Дракалиев, арх.Петър Статев, Красимира Маркович, Георги Маринчев, Юлиан Георгиев, Николай Стоянов - общински съветници от ПП ГЕРБ и Станимир Апостолов - общински съветник от СДС, относно: Правилник за реда за изграждане, поставяне, преместване и премахване на паметници, монументи, паметни плочи и други на територията на община Бургас

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9922 / 24.03.2020 г.

Ренета Райкова на Ср., 25.03.2020 - 09:25
ОТНОСНО

от общински съветници от ПП ГЕРБ относно: Приемане на  мерки за защита на гражданите и бизнеса и справяне с икономическите последици,  вследствие усложнената епидемиологична обстановка

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9926 / 26.03.2020 г.

Ренета Райкова на Четв., 26.03.2020 - 15:46
ОТНОСНО

от Проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет, Красимира Маркович – председател на ПК по бюджет и финанси и Георги Дракалиев – председател на ПК по общинска собственост, общински предприятия и дружества, относно: Изготвяне на анализ на засегнатите сектори от местната икономика и изработване на общинска програма за стимулиране на малкия и средния бизнес

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10181/ 26.05.2020 г.

Ренета Райкова на Вт., 26.05.2020 - 17:45
ОТНОСНО

от общинските съветници от ПП ГЕРБ, относно: Приемане на мерки за защита на гражданите и бизнеса с цел преодоляване на последиците след отмяната на извънредното положение

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10203 / 05.06.2020 г.

Ренета Райкова на Пон., 08.06.2020 - 16:18
ОТНОСНО

от Красимира Маркович - председател на Постоянната комисия по бюджет и финанси, Веселин Пренеров - председател на Постоянната комисия по култура и читалищна дейност и Тодор Йосифов - зам.-председател на Постоянната комисия по икономика и инвестиционни политики, общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Осигуряване на допълнителна безопасност на жителите и гостите на гр. Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10205 / 05.06.2020 г.

Ренета Райкова на Пон., 08.06.2020 - 16:26
ОТНОСНО

от Красимира Маркович - председател на Постоянната комисия по бюджет и финанси, Веселин Пренеров - председател на Постоянната комисия по култура и читалищна дейност и Тодор Йосифов - зам.-председател на Постоянната комисия по икономика и инвестиционни политики, общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Монтиране на общинска велостоянка в района на пристанище "Сарафово"
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10439 / 27.07.2020 г.

Ренета Райкова на Пон., 27.07.2020 - 15:15
ОТНОСНО

от проф.д-р Севдалина Турманова - председател на Общински съвет - Бургас, Красимира Маркович - председател на ПК по бюджет и финанси, д-р Антонио Душепеев - председател на ПК по здравеопазване, арх. Петър Статев - председател на ПК по устройство на територията, Анелия Иванова - председател на ПК по конфликт на интереси, проф. д-р Сотир Сотиров - председател на ПК по наука, иновации и оперативни програми, Веселин Пренеров - председател на ПК по култура и читалищна дейност, инж. Виолета Илиева - председател на ПК по образование, Евелина Василева - председател на ПК по транспор, относно: Решение по т. 41 от проведеното на 28.04.2020 г. на Общински съвет - Бургас  

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 11332 / 29.03.2021 г.

Ренета Райкова на Пон., 29.03.2021 - 12:19
ОТНОСНО

от общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Приемане на мерки за защита на гражданите и бизнеса с цел преодоляване на последиците след отмяната на извънредната епидемична обстановка

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИСМО № 08 - 00 11352 / 31.03.2021 г.

Ренета Райкова на Пет., 02.04.2021 - 14:45
ОТНОСНО

от Красимира Маркович - общински съветник към Общински съвет - Бургас, относно: Поставяне на паметна плоча на фасадата на сградата на Читалището в кв. Сарафово
 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 11453 / 27.04.2021 г.

Ренета Райкова на Вт., 27.04.2021 - 15:13
ОТНОСНО

от Евелина Василева Михалева - общински съветник от ПП ГЕРБ и председател на Постоянната комисия по транспорт и безопасност на движението и Красимира Семова Маркович - общински съветник от ПП ГЕРБ и председател на Постоянната комисия по бюджет и финанси, относно: Ремонт на панорамна тераса от балюстри, находяща се на ул. „Брацигово”,  след кръстовището с ул. „Черно море”, кв. „Сарафово”, гр. Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

МОТИВИРАНО ИСКАНЕ № 08 - 00 11471 / 11.05.2021 г.

Ренета Райкова на Ср., 12.05.2021 - 16:53
ОТНОСНО

от Веселин Пренеров - общински съветник, председател на ПККЧД, Красимира Маркович - общински съветник, председател на ПКБФ и Димчо Грудев - зам.председател на Общински съвет - Бургас относно: Поставяне на склуптурна композиция в памет на д-р Живко Радев

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13321 / 14.10.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 14.10.2022 - 17:31
ОТНОСНО

от общински  съветници в Общински съвет - Бургас, относно: Определяне размера на трудовото възнаграждение на кмета на Община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
Обновено на
18.10.2022 г.