Николай Георгиев Стоянов

СНИМКА
Николай Георгиев Стоянов
СТРУКТУРА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
СЪДЪРЖАНИЕ

Дата на раждане: 28.05.1971 г.
Професия: Мениджър; главен счетоводител
Образование: Висше - икономическо
Избран с политическа сила: ПП ГЕРБ
Участие в предишен ОБС: Не
Акцент през мандата: Икономика и инвестиции; финанси; морска индустрия
Телефон за контакти: 0877 338 448

ВНЕСЕНИ ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ И ВХОДЯЩИ ПИСМА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 08 - 00 9317 / 15.11.2019 г.

Ренета Райкова на Ср., 20.11.2019 - 09:37
ОТНОСНО

от Георги Дракалиев, Севдалина Турманова, Евелина Михалева, Калояна Живкова и Николай Стоянов - общински съветници, относно: Удостояване на Георги Шагунов със званието " Почетен гражданин на Бургас" (посмъртно) 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9529 / 09.01.2020 г.

Ренета Райкова на Пет., 10.01.2020 - 11:45
ОТНОСНО

от Георги Дракалиев и Николай Стоянов - общински съветници, относно: Удостояване с отличие на Община Бургас

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9559 / 10.01.2020 г.

Ренета Райкова на Пон., 13.01.2020 - 10:52
ОТНОСНО

от Георги Дракалиев, проф. д-р Севдалина Турманова, проф. д-р Сотир Сотиров, Юлиян Георгиев и Николай Стоянов - общински съветници, относно: Провеждане на национална научна конференция  на тема "Икономика, култура и образование в Бургас и региона в периода 1878-1944 г." 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08 - 00 9596 / 17.01.2020 г.

Ренета Райкова на Пон., 20.01.2020 - 13:44
ОТНОСНО

от Георги Дракалиев и Николай Стоянов - общински съветници, относно: Непотвърдена информация за изгаряне на боклук от други държави на територията на община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9887 / 12.03.2020 г.

Ренета Райкова на Пет., 13.03.2020 - 10:50
ОТНОСНО

от Георги Дракалиев, Николай Стоянов, Георги Маринчев, Тодор Йосифов, Бойчо Георгиев - общински съветници от ПП ГЕРБ и Станимир Апостолов - общински съветник от СДС, относно: Наредба за изменение на Наредбата за реда и условията за ползване на спортни обекти и съоръжения, собственост на Община Бургас, предоставени за управление на ОП "Спортни имоти"

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9886 / 12.03.2020 г.

Ренета Райкова на Пет., 13.03.2020 - 16:25
ОТНОСНО

от Георги Дракалиев, арх.Петър Статев, Красимира Маркович, Георги Маринчев, Юлиан Георгиев, Николай Стоянов - общински съветници от ПП ГЕРБ и Станимир Апостолов - общински съветник от СДС, относно: Правилник за реда за изграждане, поставяне, преместване и премахване на паметници, монументи, паметни плочи и други на територията на община Бургас

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08 - 00 10125 / 15.05.2020 г.

Ренета Райкова на Пет., 15.05.2020 - 16:34
ОТНОСНО

от Георги Дракалиев и Николай Стоянов – общински съветници, oтносно: Размера на постъпленията от управление на общинската собственост за периода на извънредното положение 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10127/ 15.05.2020 г.

Ренета Райкова на Пет., 15.05.2020 - 16:47
ОТНОСНО

от общинските съветници Георги Дракалиев, Николай Стоянов и арх. Петър Статев – председател на ПК по устройство на територията, oтносно: Изготвяне на Наредба на основание чл.13а от ЗУТ 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08 - 10235 / 16.06.2020 г.

Ренета Райкова на Вт., 16.06.2020 - 10:08
ОТНОСНО

от Георги Дракалиев и Николай Стоянов, относно: Междублоково пространство, находящо се в гр. Бургас, между бл. 24 на ул. "Цар Калоян" и бл. 11 на ул. "Дебелт" 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10273 / 19.06.2020 г.

Ренета Райкова на Пет., 19.06.2020 - 19:12
ОТНОСНО

от Георги Дракалиев и Николай Стоянов - общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Удостояване с отличие на Община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10392 / 17.07.2020 г.

Ренета Райкова на Пет., 17.07.2020 - 10:55
ОТНОСНО

от Георги Дракалиев и Николай Стоянов – общински съветнци, относно: Правилник за изменение и допълнение на Правилника за реда за предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08 - 00 10669 / 16.10.2020 г.

Ренета Райкова на Пет., 16.10.2020 - 16:32
ОТНОСНО

от Георги Дракалиев - председател на ПКОСОПД и Николай Стоянов - член на ПКБФ, относно: Съотношението на приходите и разходите на общинските ЕООД за деветмесечието на 2020 г.,  сравнение със същия период на 2019 г. 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 11003 / 04.01.2021 г.

Ренета Райкова на Пон., 04.01.2021 - 14:26
ОТНОСНО

от Георги Дракалиев и Николай Стоянов - общински съветници, относно: Удостояване с отличие на Община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 11016 / 12.01.2021 г.

Деан Бончев на Ср., 13.01.2021 - 13:47
ОТНОСНО

от група общински съветници, относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за символиката и отличията на Община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 11029 / 15.01.2021 г.

Деан Бончев на Пет., 15.01.2021 - 11:00
ОТНОСНО

от Георги Дракалиев и Николай Стоянов - общински съветници от ПГ ГЕРБ (ПП ВМРО), относно: Правилник за еднократно финансово стимулиране на родители за насърчаване на раждаемостта и подпомагане на отглеждането на деца на територията на община Бургас

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08 - 00 11168 / 12.02.2021 г.

Ренета Райкова на Пет., 12.02.2021 - 14:49
ОТНОСНО

от Георги Дракалиев и Николай Стоянов - общински съветници от ПГ ГЕРБ (ПП ВМРО), относно: Неспазване на решение на Общински съвет във връзка с наименованието на "Рибарското селище" 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 11169 / 12.02.2021 г.

Ренета Райкова на Пет., 12.02.2021 - 14:56
ОТНОСНО

от Георги Дракалиев и Николай Стоянов - общински съветници от ПГ ГЕРБ (ПП ВМРО), относно: Предоставяне на допълнителни средства за еднократно финансово стимулиране на родители

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 11170 / 12.02.2021 г.

Ренета Райкова на Пет., 12.02.2021 - 15:01
ОТНОСНО

от Георги Дракалиев и Николай Стоянов - общински съветници от ПГ ГЕРБ (ПП ВМРО), относно: Включване на тържествено събитие  в културния календар на Община Бургас

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 11148 / 11.02.2021 г.

Ренета Райкова на Четв., 11.02.2021 - 09:25
ОТНОСНО

от група общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Изграждане на парк и спортен комплекс в ж.к. "Меден рудник" 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 08 - 00 11436 / 20.04.2021 г.

Ренета Райкова на Пет., 23.04.2021 - 10:29
ОТНОСНО

от Георги Дракалиев и Николай Стоянов - общински съветници, относно: Отбелязване на 150 години от смъртта на Дамян Груев 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 08 - 00 11437 / 20.04.2021 г.

Ренета Райкова на Пет., 23.04.2021 - 10:34
ОТНОСНО

от Георги Дракалиев и Николай Стоянов - общински съветници, относно: Отбелязване на 150 години от смъртта на Емил Чакъров

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08 - 00 11472 / 12.05.2021 г.

Ренета Райкова на Ср., 12.05.2021 - 14:45
ОТНОСНО

от д-р Георги Дракалиев и Николай Стоянов - общински съветници относно: Извънредния график за месец април на Мобилната лаборатория за качеството на атмосферния въздух

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08 - 00 11473 / 12.05.2021 г.

Ренета Райкова на Ср., 12.05.2021 - 14:48
ОТНОСНО

от д-р Георги Дракалиев и Николай Стоянов - общински съветници относно: Дарените на КАТ - Бургас газ анализатори и димомер за измерване на вредните емисии от отработили газове на автомобилите

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 08 - 00 11545 / 19.05.2021 г.

Ренета Райкова на Ср., 19.05.2021 - 16:53
ОТНОСНО
от Георги Дракалиев и Николай Стоянов - общински съветници, относно: Поставяне на паметна плоча на големия български поет и писател Иван Вазов

 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 08 - 00 11669 / 21.06.2021 г.

Ренета Райкова на Пон., 21.06.2021 - 16:10
ОТНОСНО

от Георги Дракалиев и Николай Стоянов - общински съветници, относно: Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 12290 / 10.12.2021 г.

Гергана Чанакова на Пет., 10.12.2021 - 18:41
ОТНОСНО

от група общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 12390 / 17.01.2022 г.

Гергана Чанакова на Пон., 17.01.2022 - 11:54
ОТНОСНО

от Георги Дракалиев и Николай Стоянов - общински съветници, относно: Детайлно замерване на качеството на атмосферния въздух в ЦГЧ 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08-00 12468 / 10.02.2022 г.

Гергана Чанакова на Четв., 10.02.2022 - 16:31
ОТНОСНО

от Георги Дракалиев и Николай Стоянов - общински съветници, относно: Изготвяне и приемане на наредба на основание чл.13а от ЗУТ

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08-00 12469 / 10.02.2022 г.

Гергана Чанакова на Четв., 10.02.2022 - 16:35
ОТНОСНО

от Георги Дракалиев и Николай Стоянов - общински съветници, относно: Състоянието на подземните скривалища и бомбоубежища в Бургас
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08 - 00 12652 / 25.03.2022 г.

Деан Бончев на Пет., 25.03.2022 - 17:36
ОТНОСНО

от Георги Дракалиев и Николай Стоянов - общински съветници от ПП ВМРО - Българско национално движение, относно: Брой и състояние на KСЗ (бомбоубежища), собственост на публичните предприятия с общинско участие в капитала 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 12788 / 05.05.2022 г.

Гергана Чанакова на Четв., 05.05.2022 - 16:44
ОТНОСНО

от Георги Събев - председател на Постоянната комисия по морско дело и рибарство , относно: Частично финансиране на Международен морски форум "Синьото бъдеще - наша отговорност" - 2022 г. част от официалния календар на Община Бургас

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08-00 12783 / 05.05.2022 г.

Гергана Чанакова на Пон., 09.05.2022 - 14:39
ОТНОСНО

от д-р Георги Дракалиев и Николай Стоянов - общински съветници от ПП ВМРО - Българско национално движение, относно: Създаване на нови индустриални зони и разширяване на съществуващите такива на територията на Община Бургас

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 08-00 12829 / 16.05.2022 г.

Гергана Чанакова на Пон., 16.05.2022 - 17:07
ОТНОСНО

от д-р Георги Дракалиев и Николай Стоянов - общински съветници от ПП ВМРО - Българско национално движение, относно: Приемане на декларация относно членството на Република Северна Македония в Европейския съюз

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08-00 13007 / 15.07.2022 г.

Гергана Чанакова на Пон., 18.07.2022 - 11:03
ОТНОСНО

д-р Георги Дракалиев и Николай Стоянов - общински съветници от ПП ВМРО - Българско национално движение, относно: Придвижване на граждани с велосипеди, тротинетки и други електрически превозни средства по централните пешеходни зони на Бургас
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13285 / 12.10.2022 г.

Гергана Чанакова на Четв., 13.10.2022 - 14:11
ОТНОСНО

от Георги Дракалиев и Николай Стоянов - общински съветници от ПП ВМРО - Българско национално движение, относно: Удостояване с отличие на Община Бургас
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08-00 13286 / 12.10.2022 г.

Гергана Чанакова на Четв., 13.10.2022 - 14:14
ОТНОСНО

от д-р Георги Дракалиев и Николай Стоянов - общински съветници от ПП ВМРО - Българско национално движение, относно: Реализирани инвестиции и осигурени работни места от инвеститори на територията на община Бургас
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ 08 - 00 13428 / 17.11.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 18.11.2022 - 09:33
ОТНОСНО

от д-р Георги Дракалиев и Николай Стоянов - общински съветници от ПП ВМРО - Българско национално движение, относно: Локациите, на които мобилната автоматична станция за измерване КАВ е работила през периода 01 юни – 31 август 2022 г.

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13676 / 20.01.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 20.01.2023 - 16:34
ОТНОСНО

от Георги Дракалиев и Николай Стоянов - общински съветници от ПП ВМРО - Българско национално движение, относно: Включване на събитие по повод 150 години от гибелта на Васил Левски в културната програма на Община Бургас за 2023 г.
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13677 / 20.01.2023 г.

Гергана Чанакова на Пет., 20.01.2023 - 16:45
ОТНОСНО

от Георги Дракалиев и Николай Стоянов - общински съветници от ПП ВМРО - Българско национално движение, относно: Удостояване с отличия на Община Бургас
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
Обновено на
20.01.2023 г.