Стоян Андреев Коларов

СНИМКА
Стоян Андреев Коларов
СТРУКТУРА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
СЪДЪРЖАНИЕ

Дата на раждане: 28.05.1982 г.
Образование: Висше - бакалавър "Психология", магистър "Международен бизнес"
Чужди езици: Английски
Избран с политическа сила: БСП за България
Участие в предишен ОбС: Не
Акцент през мандата: Образование
Телефон за контакти: 0878 682 015

ВНЕСЕНИ ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ И ВХОДЯЩИ ПИСМА

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9415 / 05.12.2019 г.

Ренета Райкова на Четв., 05.12.2019 - 17:03
ОТНОСНО

от Стоян Коларов, Йордан Георгиев и Павел Маринов - общински съветници, относно: Разширяване на финансовата децентрализация на общините в България 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08 - 00 9574 / 14.01.2020 г.

Ренета Райкова на Вт., 14.01.2020 - 16:16
ОТНОСНО

от Стоян Коларов - общински съветник от БСП, относно: Обект "Спортен комплекс със закрит басейн и игрище за футбол с трибуни и обслужващи сгради", УПИ I - 429, кв. 56, по плана на ж.к. "Славейков", гр. Бургас

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08 - 00 9575 / 14.01.2020 г.

Ренета Райкова на Вт., 14.01.2020 - 16:21
ОТНОСНО

от Стоян Коларов - общински съветник от БСП, относно: Собствени бюджетни приходи на Община Бургас

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9668 / 05.02.2020 г.

Ренета Райкова на Ср., 05.02.2020 - 15:26
ОТНОСНО

от Живко Господинов, Георги Спасов, Йордан Георгиев, Павел Маринов, Христо Панайотов, Стоян Коларов, Чанко Мирчев - общински съветници от БСП, относно: Отмяна на решение от 30.10.2018 г. на Общински съвет - Бургас по докладна записка, вх. №08-00-7917/05.02.2020 г. 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10068 / 04.05.2020 г.

Ренета Райкова на Пон., 04.05.2020 - 14:20
ОТНОСНО

от Живко Господинов, Георги Спасов, Йордан Георгиев, Павел Маринов, Христо Панайотов, Стоян Коларов, Чанко Мирчев - общински съветници от БСП, относно: Приемане на мярка за защита на гражданите и справяне с икономическите последици, вследствие усложнената епидемиологична обстановка

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08 - 00 10514 / 10.09.2020 г.

Ренета Райкова на Пет., 11.09.2020 - 11:03
ОТНОСНО

от Стоян Коларов - общински съветник от БСП, относно: Готовността на училищата за откриване на учебната 2020-2021 г. и взетите противоепидемични мерки 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08 - 00 10515 / 10.09.2020 г.

Ренета Райкова на Пет., 11.09.2020 - 11:07
ОТНОСНО

от Стоян Коларов - общински съветник от БСП, относно: Състоянието на асансьорите, находящи се на подлезана бул. "Яким Якимов" и готовността на Община Бургас да се погрижи за ремонта
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08 - 00 10653 / 15.10.2020 г.

Ренета Райкова на Четв., 15.10.2020 - 16:55
ОТНОСНО

от Стоян Коларов - общински съветник от ПП БСП, относно: Обезопасяване и поправка на надписа "Възраждане" 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08 - 00 10654 / 15.10.2020 г.

Ренета Райкова на Четв., 15.10.2020 - 16:58
ОТНОСНО

от Стоян Коларов - общински съветник от ПП БСП, относно: Обозначаване на вход-изход на паркингите с необходимите указателни табели в к-с "Славейков"

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08 - 00 10764 / 09.11.2020 г.

Ренета Райкова на Пон., 09.11.2020 - 16:04
ОТНОСНО

от Стоян Коларов - общински съветник от БСП, относно: Общински жилища 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10875 / 25.11.2020 г.

Ренета Райкова на Ср., 25.11.2020 - 13:19
ОТНОСНО

от групата на БСП в Общински съвет - Бургас, относно: Предприемане на мерки за подпомагане на таксиметровия бранш във връзка с пандемията от COVID-19

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08 - 00 10905 / 08.12.2020 г.

Ренета Райкова на Вт., 08.12.2020 - 16:37
ОТНОСНО

от Стоян Коларов - общински съвет от БСП, относно: Размера на събраните средства за 2020 година от завишаване стойностите на коефициента за екологична категория на леките автомобили и резултата от въвеждането на тази промяна

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08 - 00 10939 / 14.12.2020 г.

Ренета Райкова на Пон., 14.12.2020 - 16:03
ОТНОСНО

от Стоян Коларов - общински съветник от БСП, относно:  Провеждане на разяснителна кампания  за поставянето на ваксини срещу COVID19 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 11036/ 15.01.2021 г.

Деан Бончев на Пет., 15.01.2021 - 15:09
ОТНОСНО

от Христо Панайотов и Стоян Коларов - общински съветници от ПП БСП, относно: Приемане на решение за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба  на общински жилища 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08 - 00 11129 / 08.02.2021 г.

Ренета Райкова на Вт., 09.02.2021 - 10:20
ОТНОСНО

от Стоян Коларов и Христина Секлемова - общински съветници, относно: Изграден подземен паркинг в новата сграда на Регионалната библиотека "П.К. Яворов" 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 11609 / 15.06.2021 г.

Ренета Райкова на Ср., 16.06.2021 - 09:29
ОТНОСНО

от Христо Панайотов - общински съветник от БСП, относно: Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 12580/ 08.03.2022 г.

Гергана Чанакова на Ср., 09.03.2022 - 09:22
ОТНОСНО

от Стоян Андреев Коларов - общински съветник от БСП, относно: Осигуряване на финансови средства за ремонт на покрива на ОУ "Антон Страшимиров", гр. Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08-00 12581 / 08.03.2022 г.

Гергана Чанакова на Ср., 09.03.2022 - 09:29
ОТНОСНО

от Стоян Коларов - общински съветник от БСП, относно: Готовността на бургаските учебни заведения да приемат деца на украински бежанци 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13288 / 13.10.2022 г.

Гергана Чанакова на Четв., 13.10.2022 - 13:56
ОТНОСНО

от Живко Господинов, Васил Иванов, Георги Спасов, Георги Георгиев, Мадлен Мутафян, Стоян Коларов и Христо Панайотов - общински съветници от БСП, относно: Изграждане на тротоар на улица „Девети септември” в участъка от моста на река „Чукарлийка” до края на улицата. Асфалтиране на улиците и ремонт на тротоарите на: ул. „Съветска”, ул.„Гагарин” и ул.„Тракия”

 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13321 / 14.10.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 14.10.2022 - 17:31
ОТНОСНО

от общински  съветници в Общински съвет - Бургас, относно: Определяне размера на трудовото възнаграждение на кмета на Община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13423 / 17.11.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 18.11.2022 - 09:40
ОТНОСНО

от Христо Панайотов, Васил Иванов, Георги Георгиев, Георги Спасов, Живко Господинов, Мадлен Мутафян и Стоян Коларов - общински съветници от БСП, относно: Отделяне на средства за честване на 80-годишнината от рождението на проф. Стефан Данаилов 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ 08 - 00 13620 / 05.01.2023 г.

Деан Бончев на Пет., 06.01.2023 - 08:37
ОТНОСНО

от група общински съветници, относно: Превишаване на правомощията на директора на ЦАУ "Зора" и проблеми при приема на документи по чл.6, ал.1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на Община Бургас

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ 08 - 00 13634 / 13.01.2023 г.

Гергана Чанакова на Пон., 16.01.2023 - 11:02
ОТНОСНО

от Живко Господинов, Васил Иванов, Георги Георгиев, Георги Спасов, Мадлен Мутафян, Стоян Коларов и Христо Панайотов - общински съветници от БСП, относно: Предвиждане на средства в Бюджет 2023 г. за ремонтни дейности по ул. "Шейново", ул. "Н. Вапцаров", ул. "Ат. Манчев", ул. "Обходна" в гр. Българово
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ 08 - 00 13635 / 13.01.2023 г.

Гергана Чанакова на Пон., 16.01.2023 - 11:06
ОТНОСНО

от Живко Господинов, Васил Иванов, Георги Георгиев, Георги Спасов, Мадлен Мутафян, Стоян Коларов и Христо Панайотов - общински съветници от БСП, относно: Предвиждане на средства в Бюджет 2023 г. за ремонт на ул. "Втора", ул. "Трета", ул. "Пета" и ул. "Двадесета" в село Брястовец

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
Обновено на
16.01.2023 г.