Стоян Демирев Грозев

СНИМКА
Стоян Демирев Грозев
СТРУКТУРА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
СЪДЪРЖАНИЕ

Дата на раждане: 08.07.1972 г.
Професия: Икономист
Образование: Висше - магистър "Публична администрация"
Чужди езици: Английски, руски
Избран с политическа сила: ПП "Движение България на гражданите"
Участие в предишен ОбС: Не
Акцент през мандата: Екология и децентрализация
Телефон за контакти: 0878 200 214

ВНЕСЕНИ ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ И ВХОДЯЩИ ПИСМА

ПИТАНЕ № 08 - 00 9405 / 04.12.2019 г.

Ренета Райкова на Четв., 05.12.2019 - 10:25
ОТНОСНО

от Стоян Демирев Грозев - общински съветник от ДБГ, относно: Модернизация на улично осветление по програмата "Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност" 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9404 / 04.12.2019 г.

Ренета Райкова на Четв., 05.12.2019 - 10:33
ОТНОСНО

от Стоян Грозев, Живко Табаков, Манол Тодор, Костадин Андонов, Иво Баев, Димитър Найденов - общински съветници, относно: Процедура по изготвяне на пълен анализ на качеството на атмосферния въздух на територията на гр. Бургас в партньорство с международни институции и независими лаборатории. закупуване на необходимата апаратура за мониторинг на всички замърсители, указани в анализа, цитиран по-горе, или сключване на договор с независима лаборатория, която да извършва мониторинга - Оттеглена от вносителя

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08 - 00 9558 / 10.01.2020 г.

Ренета Райкова на Пон., 13.01.2020 - 10:43
ОТНОСНО

от Живко Табаков, Стоян Грозев, Манол Тодоров и Костадин Андонов - общински съветници от ДБГ, относно: Наличие на бали боклук, находящи се на Пристанище - Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9606 / 20.01.2020 г.

Ренета Райкова на Вт., 21.01.2020 - 10:58
ОТНОСНО

от Стоян Грозев, Живко Табаков, Манол Тодор, Костадин Андонов, Иво Баев, Димитър Найденов - общински съветници, относно: Процедура по изготвяне на пълен анализ на качеството на атмосферния въздух на територията на гр. Бургас, включително и установяване структурния състав на ФПЧ. Надграждане на системата за мониторинг на Община Бургас, модернизиране и надграждане на Мобилната станция за КАВ на Община Бургас с необходимата апаратура за мониторинг на замърсителите, указани в анализа

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08 - 00 9740 / 11.02.2020 г.

Ренета Райкова на Вт., 11.02.2020 - 14:30
ОТНОСНО

от Живко Табаков, Стоян Грозев, Манол Тодоров и Костадин Андонов - общински съветници от ДБГ, относно: Унифициране на платения престой за "Синя" и "Зелена зона" 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08 - 00 9923/ 25.03.2020 г.

Ренета Райкова на Ср., 25.03.2020 - 12:14
ОТНОСНО

от Стоян Демирев Грозев - общински съветник от ДБГ, относно: Изграждане на жилищна сграда в к-с "Възраждане", гр. Бургас

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10079/ 08.05.2020 г.

Ренета Райкова на Пет., 08.05.2020 - 16:11
ОТНОСНО

от Стоян Грозев, Живко Табаков, Манол Тодоров, Костадин Андонов - общински съветници от ПП "Движение България за гражданите", относно: Приемане и прилагане на мерки за намаляване икономическите щети върху таксиметровите превозвачи в община Бургас в условията на извънредно положение

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08 - 00 10238/ 16.06.2020 г.

Ренета Райкова на Вт., 16.06.2020 - 13:30
ОТНОСНО

от Стоян Грозев - общински съветник от ДБГ, относно: Поставяне на указателни табели на територията на Община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10356/ 10.07.2020 г.

Ренета Райкова на Пон., 13.07.2020 - 11:10
ОТНОСНО

от Манол Тодоров, Живко Табаков, Стоян Грозев и Костадин Андонов - общински съветници от ДБГ, относно: Изготвяне на публичен присъствен график на патрули от представители на дирекция "Управление при кризи, обществен ред и сигурност", които да следят за спазване на реда и чистотата в парковете, градинките, детските площадки, спортните съоръжения и зелените площи на територията на големите жилищни комплекси на гр. Бургас - Оттеглена от вносителите

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10545 / 18.09.2020 г.

Ренета Райкова на Пет., 18.09.2020 - 16:49
ОТНОСНО

от Манол Тодоров, Живко Табаков, Стоян Грозев и Костадин Андонов - общински съветници от ДБГ, относно: Изготвяне на регистър на нежилищни обекти, собственост на Община Бургас, подлежащи на отдаване под наем 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10546 / 18.09.2020 г.

Ренета Райкова на Пет., 18.09.2020 - 16:52
ОТНОСНО

от Живко Табаков, Манол Тодоров, Стоян Грозев и Костадин Андонов - общински съветници от ДБГ, относно: Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация на Община Бургас
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10664 / 16.10.2020 г.

Ренета Райкова на Пет., 16.10.2020 - 15:46
ОТНОСНО

от Манол Тодоров, Живко Табаков, Стоян Грозев и Костадин Андонов - общински съветници от ДБГ, относно: Изграждане на Стена на спортната слава в многофункционална спортна зала "Арена Бургас" 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08 - 00 10924 / 11.12.2020 г.

Ренета Райкова на Пет., 11.12.2020 - 16:07
ОТНОСНО

от Живко Табаков, Стоян Грозев, Манол Тодоров и Костадин Андонов - общински съветници от ДБГ, относно: Строително-монтажни работи за обекти: "Многофункционална спортна зала "Арена Бургас" - тренировъчна зала", подпорна стена, жандармерия и връхна метална ограда 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10941 / 14.12.2020 г.

Ренета Райкова на Пон., 14.12.2020 - 16:08
ОТНОСНО

от Живко Табаков, Стоян Грозев, Манол Тодоров и Костадин Андонов общински съветници от ДБГ, относно: Приемане и прилагане на мерки за намаляване икономическите щети върху бургаския бизнес в условията на извънредно положение 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10950 / 15.12.2020 г.

Ренета Райкова на Вт., 15.12.2020 - 12:10
ОТНОСНО

от Живко Табаков, Стоян Грозев, Манол Тодоров и Костадин Андонов - общински съветници от ПП ДБГ, относно: Осигуряване на нормален достъп до вилна зона "Погребите" в кв. "Банево"

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08 - 00 11019 / 13.01.2021 г.

Деан Бончев на Четв., 14.01.2021 - 09:11
ОТНОСНО

от Живко Табаков, Стоян Грозев, Манол Тодоров и Костадин Андонов - общински съветници от ПП ДБГ, относно: Безплатно паркиране на лични автомобили на общински служители в рамките на "Синя зона"

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ № 08 - 00 11111 / 02.02.2021 г.

Ренета Райкова на Ср., 03.02.2021 - 14:19
ОТНОСНО

от Живко Табаков, Стоян Грозев, Манол Тодоров и Костадин Андонов - общински съветници от ПП ДБГ, относно: Присъствените заседанията на Общински съвет - Бургас да бъдат възстановени
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08 - 00 11483 / 13.05.2021 г.

Ренета Райкова на Пет., 14.05.2021 - 08:49
ОТНОСНО

от Стоян Грозев - общински съветник от ДБГ, относно: Строително-монтажни работи за обект: "Реконструкция, ремонт и обновяване, внедряване на мерки за енергийна ефективност в Културен дом на Лукойл Нефтохимик - гр. Бургас" 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 11609 / 15.06.2021 г.

Ренета Райкова на Ср., 16.06.2021 - 09:29
ОТНОСНО

от Христо Панайотов - общински съветник от БСП, относно: Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 11636 / 18.06.2021 г.

Ренета Райкова на Пет., 18.06.2021 - 14:08
ОТНОСНО

от Стоян Грозев, Манол Тодоров, Мария Маркова и Костадин Андонов - общински съветници от ДБГ, относно: Обособяване на допълнителни паркоместа, намиращи се на ул. "Кирил и Методий", пред бл. 55 до кръстовището с бул. "Демокрация"

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 11771 / 16.07.2021 г.

Ренета Райкова на Пет., 16.07.2021 - 15:18
ОТНОСНО

от д-р Даниела Стоянова Божинова - общински съветник от "Демократична България Обединение"/ПП "Зелено движение", относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение  на Наредбата за опазване на обществения ред на територията на община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 11884 / 09.09.2021 г.

Гергана Чанакова на Четв., 09.09.2021 - 11:38
ОТНОСНО

от Стоян Грозев, Манол Тодоров, Мария Маркова и Костадин Андонов - общински съветници от ДБГ, относно: Възлага на Общинска администрация - Бургас, да изготви пълен анализ и план за противодействие, относно проблемите с почистването и поддържането на контейнери за битови отпадъци и кошове за боклук, които се намират на територията на община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 11897 / 13.09.2021 г.

Гергана Чанакова на Пон., 13.09.2021 - 12:55
ОТНОСНО

от група общински съветници, относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 12009 / 14.10.2021 г.

Гергана Чанакова на Четв., 14.10.2021 - 16:46
ОТНОСНО

от Стоян Грозев, Манол Тодоров, Мария Маркова и Костадин Андонов - общински съветници от ДБГ, относно: Проектиране и изграждане на кръстовище с кръгово движение на улиците - бул. "Тодор Александров" и ул. "Спортна" в гр. Бургас
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 12247 / 09.12.2021 г.

Гергана Чанакова на Четв., 09.12.2021 - 16:35
ОТНОСНО

от Стоян Грозев, Манол Тодоров, Мария Маркова и Костадин Андонов - общински съветници от ДБГ, относно: Модернизиране на детска площадка в кв. Сарафово
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08-00 12248 / 08.12.2021 г.

Гергана Чанакова на Четв., 09.12.2021 - 15:40
ОТНОСНО

от Стоян Грозев, Манол Тодоров, Мария Маркова и Костадин Андонов - общински съветници от ДБГ, относно: Поставяне на вендинг автомати на територията на община Бургас
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 12253 / 09.12.2021 г.

Гергана Чанакова на Четв., 09.12.2021 - 15:52
ОТНОСНО

от Стоян Грозев, Манол Тодоров, Мария Маркова и Костадин Андонов - общински съветници от ДБГ, относно: Изместване на съществуваща светофарна уредба на бул. „Захари Стоянов“ и поставяне на нов светофар на ул. „Комлушка низина“ 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 12254 / 09.12.2021 г.

Гергана Чанакова на Четв., 09.12.2021 - 16:01
ОТНОСНО

от Стоян Грозев, Манол Тодоров, Мария Маркова и Костадин Андонов - общински съветници от ДБГ, относно: Изграждане и рехабилитация на пътна инфраструктура във в.з. Бадемите, кв. Черно Море 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08-00 12442 / 01.02.2022 г.

Гергана Чанакова на Ср., 02.02.2022 - 12:10
ОТНОСНО

от Стоян Грозев, Манол Тодоров, Костадин Андонов и Мария Маркова - общински съветници от ДБГ, относно: Цени за електроенергия заплащани от Община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08-00 12584 / 09.03.2022 г.

Гергана Чанакова на Ср., 09.03.2022 - 15:38
ОТНОСНО

от Стоян Грозев - общински съветник от ДБГ, относно: Цени за електроенергия 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 12653/ 25.03.2022 г.

Деан Бончев на Пет., 25.03.2022 - 17:39
ОТНОСНО

от Стоян Грозев и Манол Тодоров - общински съветници от ДБГ, относно: Частично отпадане на туристическия данък на територията на община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 12765 / 03.05.2022 г.

Гергана Чанакова на Ср., 04.05.2022 - 10:48
ОТНОСНО

от Стоян Грозев и Манол Тодоров - общински съветници от ДБГ, относно: Създаване на работна група с цел изработване на мерки за ограничаване популацията на гларусите на територията на Община Бургас
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08-00 12872 / 06.06.2022 г.

Гергана Чанакова на Вт., 07.06.2022 - 11:08
ОТНОСНО

от Стоян Грозев и Манол Тодоров - общински съветници от ДБГ, относно: Изграждане на жилищна сграда в к-с "Възраждане", гр. Бургас и заличаване на паркоместа

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08-00 12873 / 06.06.2022 г.

Гергана Чанакова на Вт., 07.06.2022 - 11:13
ОТНОСНО

от Стоян Грозев и Манол Тодоров - общински съветници от ДБГ, относно: Преместване на таксиметрова стоянка в ж.к "Славейков" от блок 41 пред блок 51

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИСМО 08 - 00 13292/ 13.10.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 14.10.2022 - 10:54
ОТНОСНО

от Стоян Грозев и Манол Тодоров - общински съветници, относно: Независими общински съветници
 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13293 / 13.10.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 14.10.2022 - 10:47
ОТНОСНО

от Стоян Грозев и Манол Тодоров - общински съветници, относно: Организиране на информационна и медийна кампания, която да популяризира "горещите" телефони на Община Бургас, на които се подават сигнали за нередности, свързани с околната среда на територията на Община Бургас.
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ 08 - 00 13410 / 16.11.2022 г.

Гергана Чанакова на Четв., 17.11.2022 - 09:33
ОТНОСНО

от Стоян Грозев и Манол Тодоров - общински съветници, относно:, относно: Сигнали от граждани за неприятни миризми
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13411 / 16.11.2022 г.

Гергана Чанакова на Четв., 17.11.2022 - 09:25
ОТНОСНО

от Стоян Грозев и Манол Тодоров - общински съветници, относно: Обособяване на парцел за загробване на домашни любимци на територията на община Бургас
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ 08 - 00 13479 / 18.11.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 18.11.2022 - 18:45
ОТНОСНО

от Стоян Грозев и Манол Тодоров - общински съветници, относно:, относно: Строителство в имот с кадастрален номер 07079.613.360
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ 08 - 00 13556 / 09.12.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 09.12.2022 - 16:04
ОТНОСНО

от Манол Тодоров и Стоян Грозев - общински съветници, относно: СПЕЦИАЛИЗИРАН ЦЕНТЪР ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ПСИХОЛОГИЧЕСКА ПОДКРЕПА НА ДЕЦА С ЦЕРЕБРАЛНА ПАРАЛИЗА, АУТИЗЪМ И СОМАТИЧНИ УВРЕЖДАНИЯ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА В ГРАД БУРГАС, КВ.ВЕТРЕН
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13637 / 16.01.2023 г.

Гергана Чанакова на Пон., 16.01.2023 - 14:02
ОТНОСНО

от Манол Тодоров и Стоян Грозев - общински съветници, относно: Залагане на допълнителни до 10 000 лева, които да бъдат отделно от делегирания годишен бюджет на "Общински приют за безстопанствени кучета" - Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ 08 - 00 13638 / 16.01.2023 г.

Гергана Чанакова на Пон., 16.01.2023 - 14:07
ОТНОСНО

от Стоян Грозев и Манол Тодоров, относно: Приют за безстопанствени кучета на територията на община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13665 / 20.01.2023 г.

Гергана Чанакова на Пет., 20.01.2023 - 16:11
ОТНОСНО

от Стоян Грозев и Манол Тодоров - общински съветници, относно: Създаване на временна комисия от общински съветници, представители на общинска администрация и представители на браншови организации за изготвяне на задания за изработване на стандарти /специфични изисквания/ заложени в Наредба за специфични изисквания към облика на градските пространства, сградите и архитектурните ансамбли на територията  на град Бургас, приета с Решение № 46 от 20.12.2022 год. на Общински  съвет Бургас

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ 08 - 00 13666 / 20.01.2023 г.

Гергана Чанакова на Пет., 20.01.2023 - 16:26
ОТНОСНО

от Стоян Грозев и Манол Тодоров - общински съветници, относно: Здравна служба в кв. Долно Езерово
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
Обновено на
20.01.2023 г.