Христина Иванова Секлемова

СНИМКА
Христина Иванова Секлемова
СТРУКТУРА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
СЪДЪРЖАНИЕ

Дата на раждане: 20.02.1964 г.
Професия: Икономист
Образование: Магистър по икономика
Чужди езици: Английски, руски, гръцки
Избран с политическа сила: ПП СЕК
Участие в предишен ОбС: Не
Акцент през мандата: Туризъм; образование; култура; икономика
Телефон за контакти: 0888 542 610

ВНЕСЕНИ ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ И ВХОДЯЩИ ПИСМА

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9867 / 11.03.2020 г.

Ренета Райкова на Ср., 11.03.2020 - 16:13
ОТНОСНО

от Красимир Калудов и Христина Секлемова - общински съветници от ПП СЕК, относно: Поставяне на парапет в зоната на двата от подходите към УМБАЛ Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10416 / 20.07.2020 г.

Ренета Райкова на Пон., 20.07.2020 - 09:13
ОТНОСНО

от Христина Секлемова и Красимир Тодоров - общински съветници, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08 - 00 10656 / 15.10.2020 г.

Ренета Райкова на Пет., 16.10.2020 - 14:12
ОТНОСНО

от Христина Секлемова - общински съветник от СЕК и Димитър Найденов - общински съветник от Демократична България, относно: Договор за кастрация на бездомни животни 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08 - 00 10667 / 16.10.2020 г.

Ренета Райкова на Пет., 16.10.2020 - 16:27
ОТНОСНО

от Христина Секлемова - общински съветник от СЕК, относно: Ремонт на ул. "Климент Охридски" 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08 - 00 11129 / 08.02.2021 г.

Ренета Райкова на Вт., 09.02.2021 - 10:20
ОТНОСНО

от Стоян Коларов и Христина Секлемова - общински съветници, относно: Изграден подземен паркинг в новата сграда на Регионалната библиотека "П.К. Яворов" 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 11609 / 15.06.2021 г.

Ренета Райкова на Ср., 16.06.2021 - 09:29
ОТНОСНО

от Христо Панайотов - общински съветник от БСП, относно: Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 12265 / 10.12.2021 г.

Гергана Чанакова на Пет., 10.12.2021 - 16:23
ОТНОСНО

от Христина Секлемова и Красимир Калудов - общински съветници от ПП СЕК, относно: Възстановяване на пешеходни пътеки, тип „Зебра“, в пресечните точки между ул. „Цариградска“ и ул. „Калоян“ 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 12478 / 11.02.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 11.02.2022 - 12:36
ОТНОСНО

 от Красимир Калудов и Христина Секлемова - общински съветници от ПП СЕК, относно: Обособяване на точки  в централна градска част, където да бъдат разположени „самопочистващи се“ тоалетни и разширяване на общинската програма  „Моят град, моят квартал, моята улица“ с регламент, който да предвижда поставяне на тоалетни в обновени паркови пространства и градини в кварталите 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ 08 - 00 13620 / 05.01.2023 г.

Деан Бончев на Пет., 06.01.2023 - 08:37
ОТНОСНО

от група общински съветници, относно: Превишаване на правомощията на директора на ЦАУ "Зора" и проблеми при приема на документи по чл.6, ал.1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на Община Бургас

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
Обновено на
06.01.2023 г.