Шерафет Асан Мехмед

СНИМКА
Шерафет Асан Мехмед
СТРУКТУРА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
СЪДЪРЖАНИЕ

Дата на раждане:09.10.1961 г.
Професия: Моряк-рулеви
Образование: Висше
Чужди езици: Турски
Избран с политическа сила: ПП ДПС
Участие в предишен ОбС: Мандат 2011-2015 г. ; мандат 2015-2019 г.
Телефон за контакти: 0889 859 299

ВНЕСЕНИ ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ И ВХОДЯЩИ ПИСМА

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13321 / 14.10.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 14.10.2022 - 17:31
ОТНОСНО

от общински  съветници в Общински съвет - Бургас, относно: Определяне размера на трудовото възнаграждение на кмета на Община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
Обновено на
18.10.2022 г.