ДЕЙСТВАЩИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Гергана Чанакова на Четв., 27.04.2023 - 13:37
Приета с решение на Общински съвет - Бургас, по т.2, Протокол № 21/ 20.12.2016 г., изм. и доп. с решения на Общински съвет – Бургас, по т.3, Протокол №26/25.04.2017 г...

НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Гергана Чанакова на Вт., 03.01.2023 - 10:53
Приета с решение на Общински съвет-Бургас по т. 2, Протокол №34/25.03.2014 г., изм. и доп. с решения на Общински съвет – Бургас, по т.7, Протокол № 37/24.06.2014 г.; по т.2...

НАРЕДБА ЗА СИМВОЛИКАТА И ОТЛИЧИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Гергана Чанакова на Вт., 03.01.2023 - 10:48
Приета с решение на Общински съвет-Бургас по т.18, Протокол № 26/23.07.2013 г.; изменена и допълнена с решения на Общински съвет – Бургас по т. 3, Протокол № 10 от 26.04.2016...

НАРЕДБА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Гергана Чанакова на Пон., 12.12.2022 - 09:49
Приета с решение на Общински съвет-Бургас по т. 5, Протокол № 22 от 31.03.2005 г., изменена и допълнена с решения на Общински съвет – Бургас по т. 2, Протокол №...

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА СПОРТНИ ОБЕКТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Гергана Чанакова на Четв., 24.02.2022 - 15:39
Приета с решение на Общински съвет - Бургас, по т.4, Протокол № 13/ 29.09.2020 г.; изменена и допълнена с решение на ОС-Бургас, по т.5, Протокол №18/21.12.2020 г., по т.1 от...

НАРЕДБА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ ОТ ОБЩИНА БУРГАС

Гергана Чанакова на Ср., 29.12.2021 - 09:15
Приета с решение на Общински съвет - Бургас, по т.4, Протокол № 30/ 20.12.2021 г.

НАРЕДБА ЗА РЕКЛАМНАТА И ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Гергана Чанакова на Пон., 13.12.2021 - 10:25
Приета с решение на Общински съвет-Бургас по т. 13, Протокол № 43/09 и 14.12.2010 г.; изменена и допълнена: по т. 5, Протокол № 49/ 19.05.2011 г.; изменена по т.16, Протокол...

НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Ренета Райкова на Пон., 08.03.2021 - 14:28
Приета с решение на Общински съвет - Бургас, по т.1, Протокол № 20/23 и 24.02.2021 г.

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Ренета Райкова на Пон., 04.01.2021 - 11:09
Приета с решение на Общински съвет-гр.Бургас, протокол № 5, т.30 от 24.01.2008г. , изменена и допълнена с решение на ОС-Бургас, Протокол № 17, т.4 от 22.01.2009 год. и 29.01.2009 год...

НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКИ ИМОТИ И ВЕЩИ

Ренета Райкова на Пон., 11.05.2020 - 10:35
Приета с решение на Общински съвет - Бургас, по т. 1, Протокол № 13/ 28.06.2016 г., изм. и доп. с решения на Общински съвет – Бургас, по т.4, Протокол 36/19.12.2017...

НАРЕДБА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА СПОРТНИ КЛУБОВЕ ОТ ОБЩИНА БУРГАС

Ренета Райкова на Пон., 17.02.2020 - 15:34
Приета с решение на Общински съвет - Бургас, по т.1, Протокол № 54/26.02.2019 г.; изм. и доп. с решения на Общински съвет – Бургас, по т.30, Протокол №6/28.01.2020 г.

НАРЕДБА ЗА ИМЕНУВАНЕ И ПРЕИМЕНУВАНЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Ренета Райкова на Пон., 10.02.2020 - 09:27
Приета с решение на Общински съвет - Бургас, по т.5, Протокол №13/25 и 27.09.2012 г., изм. и доп. с решение на Общински съвет - Бургас по т. 6, Протокол №...