ДЕЙСТВАЩИ ПРАВИЛНИЦИ

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ТУРИЗЪМ“

Ренета Райкова на Пон., 04.01.2021 - 11:29
Приет с решение на Общински съвет-Бургас по т. 8, Протокол № 18/21.12.2020 г.

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ "ТРАНСПОРТ"

Ренета Райкова на Пон., 04.01.2021 - 11:27
Приет с решение на Общински съвет-Бургас по т.44, Протокол № 17/18.12.2012 г.; изменен и допълнен: по т.2, Протокол №24/28.02.2017 г., по т.9, Протокол №18/21.12.2020 г.

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ "ОБЩИНСКИ ИМОТИ"

Ренета Райкова на Пон., 04.01.2021 - 11:23
Приет с решение на Общински съвет-Бургас по т. 65, Протокол № 11/24.07.2008 г.; изменен и допълнен: по т. 8, Протокол № 16/ 18 и 20. 12. 2008 г. ; по...

ПРАВИЛНИК ЗА УСЛОВИЯТА, РЕДА И КРИТЕРИИТЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА ЗА СЪФИНАНСИРАНЕ НА КУЛТУРНИ ПРОЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Ренета Райкова на Пет., 04.12.2020 - 17:02
Приет с решение на Общински съвет-Бургас по т.24, Протокол № 26/23.07.2013 г.; изменен и допълнен: по т.28, Протокол № 27/24.09.2013 г.; по т.13, Протокол №7/26.01.2016 г.; по т.3, Протокол №24/28.02.2017...

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И РЕДА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ В ОБЩИНА БУРГАС

Ренета Райкова на Пет., 07.08.2020 - 09:13
Приет с решение на Общински съвет-Бургас по т. 10, Протокол №7 /26.01.2016 г.; изменен и допълнен: по т.9, Протокол № 12/28.07.2020 г.

ПРАВИЛНИК ЗА РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕДНОКРАТНИ БЕЗВЪЗМЕЗДНИ ФИНАНСОВИ ПОМОЩИ В ПОЛЗА НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

Ренета Райкова на Пет., 07.08.2020 - 09:12
Приет с решение на Общински съвет по т. 6, Протокол №37 от 24.06.2014 г., изм. и доп. с решения на Общински съвет – Бургас, по т.28, Протокол №6/28.01.2020 г., по...

ПРАВИЛНИК ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА ПРИЕМНИ СЕМЕЙСТВА, ЖИВУЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Ренета Райкова на Пон., 08.06.2020 - 09:13
Приет с решение на Общински съвет-Бургас по т. 7, Протокол № 51/21.07.2011 г.; изменен и допълнен: по т.14, Протокол №7/26.01.2016 г.; отменен с решение по т.1 от Протокол №10/27.05.2020 г...

ПРАВИЛНИК ЗА РЕДА НА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЦЕЛЕВИ ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА ОТ ОБЩИНСКИ ЗДРАВЕН ФОНД

Ренета Райкова на Пон., 11.05.2020 - 10:44
Приет с решение на Общински съвет - Бургас, по т. 3, Протокол № 13/ 28.06.2016 г.; изменен и допълнен: по т.7, Протокол №9/28.04.2020 г.

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ПОСРЕДНИК НА ТЕРИТОРИЯТА НА БУРГАСКА ОБЩИНА

Ренета Райкова на Пон., 10.02.2020 - 09:53
Приет с решение на Общински съвет - Бургас, по т. 7, Протокол № 8/30. 03. 2004 г., изм. и доп. с решения на Общински съвет – Бургас, по т.1, Протокол...

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ЧИСТОТА ЕКО”

Ренета Райкова на Ср., 30.10.2019 - 16:04
Приет с решение на Общински съвет-Бургас по т.16 от Протокол №42/28.10.2014 г.; изменен и допълнен: по т.17, Протокол №7/26.01.2016 г.; по т.1, Протокол №24/28.02.2017 г.; по т.3, Протокол №45/31.07.2018 г...

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ЛЕТЕН ТЕАТЪР, ФЕСТИВАЛИ И КОНЦЕРТИ“

Ренета Райкова на Ср., 30.10.2019 - 15:31
Приет с решение на Общински съвет-Бургас по т.27.2, Протокол № 6/28.02.2008 г.; изменен и допълнен: по т. 8, Протокол № 8/23.02. 2016 г.; по т.1, Протокол№25/28.03.2017 г.
The website encountered an unexpected error. Please try again later.