ВХОДЯЩИ ПИСМА

Общ брой входящи писма: 799

ЗАЯВЛЕНИЕ 08 - 00 13350 / 24.10.2022 г.

Гергана Чанакова на Ср., 26.10.2022 - 10:16
ОТНОСНО

от Ч. Г., относно: Достъп до обществена информация за дейността на читалищата
 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ 08 - 00 13352 / 24.10.2022 г.

Гергана Чанакова на Ср., 26.10.2022 - 10:12
ОТНОСНО

от Ч. Г., относно: Достъп до обществена информация
 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ 08 - 00 13351 / 24.10.2022 г.

Гергана Чанакова на Ср., 26.10.2022 - 10:08
ОТНОСНО

от Ч. Г., относно: Достъп до обществена информация във връзка със ЗОП
 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08-00 13340 / 20.10.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 21.10.2022 - 12:39
ОТНОСНО

от Живко Господинов  - общински съветник от ПП БСП, относно: Липса на улично осветление на паркинг в к-с "М. Рудник" на бл. 16, вх. от 1 до 5
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 08-00 13275 / 11.10.2022 г.

Гергана Чанакова на Пон., 17.10.2022 - 16:37
ОТНОСНО

от "Организация за закрила на българските граждани" /ОЗБГ/, относно: Демонтиране и преместване на паметника на съветската армия
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ 08 - 00 13329 / 17.10.2022 г.

Гергана Чанакова на Пон., 17.10.2022 - 11:23
ОТНОСНО

от Ч. Г., относно: Достъп до обществена информация
 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИСМО 08 - 00 13290 / 13.10.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 14.10.2022 - 17:32
ОТНОСНО

от проф. д.н. Мария Нейкова - областен управител на област Бургас, относно: Сигнал от Чавдар Генов по точка от 41-во заседание на ОБС Бургас
 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08-00 13320 / 14.10.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 14.10.2022 - 17:29
ОТНОСНО

д-р Даниела Божинова - общински съветник от Демократична България /ПП Зелено движение, относно: Разходи на Община Бургас за медийни и рекламни услуги
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08-00 13318 / 14.10.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 14.10.2022 - 17:19
ОТНОСНО

от Иван Иванов - общински съветник от ПП СЕК, относно: Предприети съдебни действия от страна на община Бургас по оспорване на Решение № БП-Ц-17/29.07.2022 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08-00 13317 / 14.10.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 14.10.2022 - 17:17
ОТНОСНО

от инж. Васил Иванов - общински съветник от ПП БСП, относно: Подмяна на печките на дърва и въглища с екологични уреди
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИСМО 08 - 00 13312 / 14.10.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 14.10.2022 - 16:24
ОТНОСНО

от Красимир Стойчев - зам.-кмет "Финанси, бюджет и икономика", относно: Постъпило предложение от ОТП Банк НИРТ, за изкупуване на 21 156 броя обикновени безлични, поименни акции с право на глас, с номинална стойност 10лв. всяка, собственост на Община Бургас
 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИСМО 08 - 00 13309 / 14.10.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 14.10.2022 - 15:52
ОТНОСНО

от Д. С., относно: Одобряване на поставяне на анти - паркинг колчета на ул. "Трайко Китанчев"

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИСМО 08 - 00 13306 / 14.10.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 14.10.2022 - 15:48
ОТНОСНО

от С. Стойчева - треньор в плувен клуб "Бриз", относно: Предложение за партньорство

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ 08 - 00 13305 / 14.10.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 14.10.2022 - 15:46
ОТНОСНО

от плувен клуб "Бриз", относно: Отдаване под наем на плувен басейн "Младежки дом"
 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИСМО 08 - 00 13292/ 13.10.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 14.10.2022 - 10:54
ОТНОСНО

от Стоян Грозев и Манол Тодоров - общински съветници, относно: Независими общински съветници
 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08-00 13286 / 12.10.2022 г.

Гергана Чанакова на Четв., 13.10.2022 - 14:14
ОТНОСНО

от д-р Георги Дракалиев и Николай Стоянов - общински съветници от ПП ВМРО - Българско национално движение, относно: Реализирани инвестиции и осигурени работни места от инвеститори на територията на община Бургас
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИСМО 08 - 00 13262/ 07.10.2022 г.

Гергана Чанакова на Пон., 10.10.2022 - 15:32
ОТНОСНО

от проф. д-р Христо Стоянов Бозов - управител на  „Комплексен онкологичен център-Бургас" ЕООД, относно: Вземане на решение за провеждане на акредитационна процедура в "КОЦ-Бургас" ЕООД

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИСМО 08 - 00 13260/ 07.10.2022 г.

Гергана Чанакова на Пон., 10.10.2022 - 15:27
ОТНОСНО

от проф. д-р Христо Стоянов Бозов - управител на  „Комплексен онкологичен център - Бургас" ЕООД, относно: Молба за съдействие за осигуряване на средства от държавния бюджет за реализиране на проект "Изграждане на онкологичен корпус 4 към КОЦ - Бургас"
 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

СИГНАЛ № 08-00 13265 / 07.10.2022 г.

Гергана Чанакова на Пон., 10.10.2022 - 09:42
ОТНОСНО

от Ч. Г., относно: Наредба за условията и реда за платено и безплатно паркиране и контролиран достъп на моторни превозни средства в определени зони на територията на Община Бургас
 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 08-00 13259 / 06.10.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 07.10.2022 - 10:41
ОТНОСНО

от Ч. Г., относно: Усъвършенстване на дейността на Общински съвет - Бургас
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИСМО 08 - 00 13257 / 05.10.2022 г.

Гергана Чанакова на Ср., 05.10.2022 - 16:58
ОТНОСНО

от Комисията за защита от дискриминация, относно: Подадена жалба от Р. Ч.
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИСМО 08 - 00 13256 / 05.10.2022 г.

Гергана Чанакова на Ср., 05.10.2022 - 16:47
ОТНОСНО

от Йорданка Ананиева - зам.-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ на Община Бургас, относно: Представител в комисията по подбор на кандидати за лекари в "Детско и училищно здравеопазване"
 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 08-00 13252 / 04.10.2022 г.

Гергана Чанакова на Вт., 04.10.2022 - 14:00
ОТНОСНО

от Ч. Г., относно: Предоставяне на информация
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

СИГНАЛ № 08-00 13242 / 03.10.2022 г.

Гергана Чанакова на Пон., 03.10.2022 - 15:24
ОТНОСНО

от Ч. Г., относно: Сигнал срещу служители на Община Бургас
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 08-00 13250 / 03.10.2022 г.

Гергана Чанакова на Пон., 03.10.2022 - 15:23
ОТНОСНО

от Ч. Г., относно: Публикуване на заверен препис на длъжностна характеристика, трудов договор и образователна степен на М. Г. - служител в Община Бургас
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 08-00 13249 / 03.10.2022 г.

Гергана Чанакова на Пон., 03.10.2022 - 15:21
ОТНОСНО

от Ч. Г., относно: Публикуване на заверен препис на длъжностна характеристика, трудов договор и образователна степен на В. В. - служител в Община Бургас
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 08-00 13248 / 03.10.2022 г.

Гергана Чанакова на Пон., 03.10.2022 - 15:20
ОТНОСНО

от Ч. Г., относно: Публикуване на заверен препис на длъжностна характеристика, трудов договор и образователна степен на Андрей Рунчев - директор на ОП "Транспорт"
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 08-00 13247 / 03.10.2022 г.

Гергана Чанакова на Пон., 03.10.2022 - 15:19
ОТНОСНО

от Ч. Г., относно: Публикуване на заверен препис на длъжностна характеристика, трудов договор и образователна степен на Красимир Стойчев-зам.кмет на Община Бургас
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ