ВХОДЯЩИ ПИСМА

Общ брой входящи писма: 800

ПИТАНЕ № 08-00 13157 / 02.09.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 02.09.2022 - 14:17
ОТНОСНО

от Иван Иванов - общински съветник от ПП СЕК, относно: Натрупани задължения на ПК "БРИЗ" към Община Бургас
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08-00 13134 / 29.08.2022 г.

Гергана Чанакова на Вт., 30.08.2022 - 15:31
ОТНОСНО

от Иво Баев - общински съветник от "Демократична България - Обединение", относно: Изложбата на Пикасо в Казино Бургас
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 08-00 13130 / 25.08.2022 г.

Гергана Чанакова на Четв., 25.08.2022 - 16:12
ОТНОСНО

от Ч. Г., относно: Публикуване на докладите за резултатите от проведени проверки и оценки за необходимостта от актуализация на ПОД и ГПОД

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 08-00 13129 / 25.08.2022 г.

Гергана Чанакова на Четв., 25.08.2022 - 16:09
ОТНОСНО

от Ч. Г., относно: Публикуване на окончателните проекти на ГПОД

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИСМО 08 - 00 13124 / 22.08.2022 г.

Гергана Чанакова на Пон., 22.08.2022 - 16:04
ОТНОСНО

от И. Лалов - Председател на Българската Паралимпийска Федерация, относно: Дофинансиране на състезания

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ЖАЛБА № 08-00 12946 / 20.06.2022 г.

Гергана Чанакова на Четв., 18.08.2022 - 09:00
ОТНОСНО

от Н. Д. - собственик на имот находящ се на ул."Александровска" №100, относно: Проблем с канализацията
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИСМО 08 - 00 13120 / 15.08.2022 г.

Гергана Чанакова на Четв., 18.08.2022 - 08:46
ОТНОСНО

от проф. д-р Диана Ковачева - омбудсман на Република България, относно: Жалба №6430/2022 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ИСКАНЕ 08 - 00 12969 / 27.06.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 12.08.2022 - 10:35
ОТНОСНО

от Председателя на Комисията по опрощаване, относно: Опрощаване на дължими държани вземания на А. Т. Т.

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ЖАЛБА № 08-00 13114 / 09.08.2022 г.

Гергана Чанакова на Четв., 11.08.2022 - 09:02
ОТНОСНО

от Т. И. относно: Несъгласие с Наредба за престой и паркиране на превозни средства, управлявани или превозващи лица с трайни увреждания 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИСМО 08 - 00 13117 / 10.08.2022 г.

Гергана Чанакова на Четв., 11.08.2022 - 08:55
ОТНОСНО

от проф. д-р Диана Ковачева - омбудсман на Република България, относно: Жалба №6801

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДЕКЛАРАЦИЯ 08 - 00 13113 / 03.08.2022 г.

Гергана Чанакова на Ср., 03.08.2022 - 16:27
ОТНОСНО

от общински съветници от ПП ГЕРБ, ПП БСП, ПП СЕК, ПП "ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ", ПП СДС, ПП ВМРО, "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ", ПП НФСБ, КОАЛИЦИЯ "НИЕ ГРАЖДАНИТЕ", ПП ДПС и Независими съветници в Общински съвет - Бургас, относно: Решение по т. 37 от Протокол 36/07.04.2022 г. 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИСМО 08 - 00 13109 / 01.08.2022 г.

Гергана Чанакова на Ср., 03.08.2022 - 15:24
ОТНОСНО

от инж. Х. Илиев - изп. директор Топлофикация - Бургас АД, относно: Финансово състояние на Топлофикация - Бургас АД 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08-00 13107 / 29.07.2022 г.

Гергана Чанакова на Вт., 02.08.2022 - 11:44
ОТНОСНО

от Ч. Г., относно: Искане за възобновяване на основание чл. 101, във вр. чл.99, ал.1 от АПК

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 08-00 13103 / 27.07.2022 г.

Гергана Чанакова на Четв., 28.07.2022 - 08:57
ОТНОСНО

от Ч. Г., относно: Искане за възобновяване на производство
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ЖАЛБА № 08-00 13084 / 21.07.2022 г.

Гергана Чанакова на Ср., 27.07.2022 - 16:45
ОТНОСНО

от Р. Б. Д. относно: Нередности в ООТ на УМБАЛ БУРГАС 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 08-00 13102 / 27.07.2022 г.

Гергана Чанакова на Ср., 27.07.2022 - 16:37
ОТНОСНО

от Ч. Г., относно: Предоставяне и публикуване на информация 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ 08 - 00 13100 / 26.07.2022 г.

Гергана Чанакова на Ср., 27.07.2022 - 09:59
ОТНОСНО

от И. Митов - Председател на Управителния съвет на СНЦ " ФУТБОЛЕН КЛУБ ЗВЕЗДЕНБУРГ" относно: Актуализация на годишната субсидия на клуба

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08-00 13097 / 25.07.2022 г.

Гергана Чанакова на Ср., 27.07.2022 - 09:54
ОТНОСНО

от инж. Васил Иванов - общински съветник от ПП БСП, относно: Развитието на казуси свързани с кв.Долно Езерово
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИСМО 08 - 00 13092 / 25.07.2022 г.

Гергана Чанакова на Пон., 25.07.2022 - 14:52
ОТНОСНО

от проф. д-р Д. Ковачева - омбудсман на Република България, относно: Жалба №4276/2022 във връзка с Наредбата за престой и паркиране на превозни средства, управлявани или превозващи лица с трайни увреждания на територията на Община Бургас

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 08-00 13091 / 25.07.2022 г.

Гергана Чанакова на Пон., 25.07.2022 - 14:47
ОТНОСНО

от Ч. Г., относно: Предоставяне и публикуване на информация

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ИСКАНЕ 08 - 00 13083 / 21.07.2022 г.

Гергана Чанакова на Пон., 25.07.2022 - 09:56
ОТНОСНО

от Иван Иванов - председател на ПГ на ПП СЕК относно: Присъствие на инж.Г. Тенев на заседанието на Общински съвет - Бургас, насрочено за 26.07.2022г.

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ИСКАНЕ 08 - 00 13078 / 21.07.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 22.07.2022 - 11:27
ОТНОСНО

от доц. д-р С. Стоянова - председател на Бургаско независимо женско дружество "САМОСЪЗНАНИЕ" относно: Съвместно ползване на сграда на ул."Вола"1 /понастоящем Дом на писателя/ с писателската общност на Бургас 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

СИГНАЛ № 08-00 13082 / 21.07.2022 г.

Гергана Чанакова на Четв., 21.07.2022 - 15:08
ОТНОСНО

от Б. М. Хлебаров - Общински координатор на ПП "Има Такъв Народ", относно: Възможности за паркиране в "Синя зона" и "Зелена зона" на двуколесни МПС 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАД 08 - 00 13067 / 19.07.2022 г.

Гергана Чанакова на Вт., 19.07.2022 - 16:02
ОТНОСНО

от Постоянната комисия по установяване конфликт на интереси при Общински съвет Бургас, изпълняваща функции на комисия по чл.12, ал.1 от НОРИПДУКИ, относно: Извършване на проверка по регистъра за подадени декларации по чл.35, ал.1 от ЗПКОНПИ при Общински съвет - Бургас 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИСМО 08 - 00 13064 / 18.07.2022 г.

Гергана Чанакова на Пон., 18.07.2022 - 15:57
ОТНОСНО

от д-р Васил Йовков - Председател на РК на БЗС гр.Бургас, относно: Програма "Със здрави зъби в 1-ви клас" /макрорамка/

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ИСКАНЕ 08 - 00 13063 / 18.07.2022 г.

Гергана Чанакова на Пон., 18.07.2022 - 15:39
ОТНОСНО

от д-р Даниела Божинова - общински съветник от Демократична България/ПП Зелено движение, относно: Петиция във връзка с нехуманно отношение към кучета в гр.Улсан, Южна Корея
 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08-00 13052 / 15.07.2022 г.

Гергана Чанакова на Пон., 18.07.2022 - 15:00
ОТНОСНО

от д-р Даниела Божинова - общински съветник от Демократична България /ПП Зелено движение, относно: Спешни мерки срещу пропадане на алеята до кв.Сарафово
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ИСКАНЕ 08 - 00 13016 / 15.07.2022 г.

Гергана Чанакова на Пон., 18.07.2022 - 13:55
ОТНОСНО

от М. Атанасов - член на УС на СНЦ "Футболен клуб Нефтохимик Бургас 1962", относно: Включване на Събитие по случай 60 години от създаването на ФК Нефтохимик Бургас 1962 в спортния календар на Община Бургас за 2022г.

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08-00 13007 / 15.07.2022 г.

Гергана Чанакова на Пон., 18.07.2022 - 11:03
ОТНОСНО

д-р Георги Дракалиев и Николай Стоянов - общински съветници от ПП ВМРО - Българско национално движение, относно: Придвижване на граждани с велосипеди, тротинетки и други електрически превозни средства по централните пешеходни зони на Бургас
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08-00 13009 / 15.07.2022 г.

Гергана Чанакова на Пон., 18.07.2022 - 10:59
ОТНОСНО

от Иван Иванов - общински съветник от ПП СЕК, относно: Извършване на мероприятия на територията на Община Бургас, които да предпазят населението от ухапвания от комари и кърлежи през летния период

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ