ВХОДЯЩИ ПИСМА

Общ брой входящи писма: 800

ЗАЯВЛЕНИЕ 08 - 00 12682 / 30.03.2022 г.

Гергана Чанакова на Ср., 30.03.2022 - 12:13
ОТНОСНО

от Г. Георгиев - председател на Фондация "Европа 21 век", относно: Финансово подпомагане на Фондация "Европа 21 век" 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08 - 00 12661 / 25.03.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 25.03.2022 - 18:19
ОТНОСНО

от инж. Васил Иванов - общински съветник от ПП БСП, относно: Използване на общински терен

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08 - 00 12657 / 25.03.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 25.03.2022 - 18:16
ОТНОСНО

от Иво Баев - общински съветник от "Демократична България - Обединение", относно: Извършени проверки за установяване на нерегламентирано свързване с незаконно изградена канализация за фекални води 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08 - 00 12654/ 25.03.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 25.03.2022 - 18:13
ОТНОСНО

д-р Даниела Божинова - общински съветник от Демократична България /ПП Зелено движение, относно: Общ устройствен план на Община Бургас и изменения в съществуващи ОУП 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИСМО № 08 - 00 12651 / 25.03.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 25.03.2022 - 18:11
ОТНОСНО

от проф. д-р Севдалина Турманова - преседател на Общински съвет - Бургас, относно: Закупуване на книги от Община Бургас 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08 - 00 12660 / 25.03.2022 г.

Деан Бончев на Пет., 25.03.2022 - 17:49
ОТНОСНО

от инж. Васил Иванов - общински съветник от ПП БСП, относно: Ремонт на тротоар в кв. Долно Езерово 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08 - 00 12652 / 25.03.2022 г.

Деан Бончев на Пет., 25.03.2022 - 17:36
ОТНОСНО

от Георги Дракалиев и Николай Стоянов - общински съветници от ПП ВМРО - Българско национално движение, относно: Брой и състояние на KСЗ (бомбоубежища), собственост на публичните предприятия с общинско участие в капитала 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ИСКАНЕ № 08 - 00 12629 / 23.03.2022 г.

Гергана Чанакова на Четв., 24.03.2022 - 11:14
ОТНОСНО

от Е. Ибрям - председател на СК "Джавелин", гр. Бургас, относно: Предоставяне на общинско помощение под наем за нуждите на спортния клуб 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИСМО 08 - 00 12610 / 18.03.2022 г.

Гергана Чанакова на Пон., 21.03.2022 - 16:14
ОТНОСНО

от Г. Атанасов - началник отдел ИП ОД МВР Бургас, относно: Предоставяне на копия от докладни записки за продажба на имоти 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ № 08-00 12612 / 18.03.2022 г.

Гергана Чанакова на Пон., 21.03.2022 - 12:10
ОТНОСНО

от Т. К., относно: Удължаване на срока за внасяне на първи дължим наем и встъпване в договорно правоотношение с Община Бургас 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08-00 12604 / 16.03.2022 г.

Гергана Чанакова на Ср., 16.03.2022 - 13:56
ОТНОСНО

от Георги Събев - общински съветник от ПП "Средна европейска класа", относно: Изпълнение на Програмата на Община Бургас за облагородяване на вътрешнокварталните пространства "Моят град, моят квартал, моята улица" 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИСМО 08 - 00 12590 / 11.03.2022 г.

Гергана Чанакова на Вт., 15.03.2022 - 09:23
ОТНОСНО

от арх. Събин Попов - председател на РК-Бургас, относно: Несъгласие с предложените параметри в градоустройственото изменение , по отношение целесъобразността, адекватността и влияние на обемно-пространственото оформяне върху обществено значими зони, каквито са "Приморски парк" и Зоната за обществен достъп на Пристанище Бургас 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08-00 12584 / 09.03.2022 г.

Гергана Чанакова на Ср., 09.03.2022 - 15:38
ОТНОСНО

от Стоян Грозев - общински съветник от ДБГ, относно: Цени за електроенергия 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ЗАПИТВАНЕ № 08-00 12578 / 07.03.2022 г.

Гергана Чанакова на Ср., 09.03.2022 - 10:05
ОТНОСНО

от И. Х. И., относно: Преференции при закупуване на карти за пътуване в градския транспорт 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08-00 12581 / 08.03.2022 г.

Гергана Чанакова на Ср., 09.03.2022 - 09:29
ОТНОСНО

от Стоян Коларов - общински съветник от БСП, относно: Готовността на бургаските учебни заведения да приемат деца на украински бежанци 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ № 08-00 12582 / 08.03.2022 г.

Гергана Чанакова на Ср., 09.03.2022 - 09:17
ОТНОСНО

от Христо Панайотов - общински съветник от ПП БСП, относно: Освобождаване от постоянни комисии 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ № 08-00 12575 / 04.03.2022 г.

Гергана Чанакова на Пон., 07.03.2022 - 09:20
ОТНОСНО

от Ч. Г., относно: Наличие на данни в официални документи и видео архив, които налагат извод, че най-вероятно е имало проява на неспазване на норми от Етичен кодекс от горните съветници или проява на нещо друго, което противоречи на духа и смисъла на нормативната уредба на Републиката 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08-00 12573 / 02.03.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 04.03.2022 - 09:26
ОТНОСНО

от Иво Баев - общински съветник от "Демократична България - Обединение", относно: Възможност за настаняване на украински граждани на територията на община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

МОЛБА № 08-00 12569 / 01.03.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 04.03.2022 - 09:18
ОТНОСНО

от монахиня К. С. - игумения на манастир "Рождество богородично", гр. Бургас, относно: Безконтролно замърсяване на зоната около манастира и вдигане на недопустим шум 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

СИГНАЛ № 08-00 12567 / 28.02.2022 г.

Гергана Чанакова на Вт., 01.03.2022 - 15:33
ОТНОСНО

от Ч. Г., относно: Наличие на данни в официални документи и видео архив, които налагат извод, че най - вероятно е имало проява на неспазване на норми от Етичен кодекс от горните съветници, или проява на нещо друго което противоречи на духа и смисъла на нормативната уредба на Републиката 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ИСКАНЕ № 08 - 00 12565 / 28.02.2022 г.

Гергана Чанакова на Вт., 01.03.2022 - 12:07
ОТНОСНО

от Браншова организация на таксиметровите превозвачи и шофьори в България, относно: Повишаване на минималната и максимална тарифа за км. пробег за 2022 г. 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ВЪЗРАЖЕНИЕ № 08-00 12566 / 28.02.2022 г.

Гергана Чанакова на Вт., 01.03.2022 - 12:00
ОТНОСНО

от С. К., относно: Продажба на общински жилища 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 08-00 12560 / 23.02.2022 г.

Гергана Чанакова на Вт., 01.03.2022 - 11:56
ОТНОСНО

от Ч. Г., относно: Информация за всеки един обект по отделно на територията на  община Бургас - детски градини, филиали и центрове 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 08-00 12559 / 23.02.2022 г.

Гергана Чанакова на Вт., 01.03.2022 - 11:51
ОТНОСНО

от Ч. Г., относно: Разглеждани докладни от Общински съвет - Бургас, които са внесени в съвета от заместник-кмет, който не е имал подписана от него длъжностна характеристика, предвид утвърдения на основание чл.44 ал.1 от ЗМСМА и публикуван Устройствен правилник на Общинска администрация – Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

СИГНАЛ № 08-00 12562 / 24.02.2022 г.

Гергана Чанакова на Вт., 01.03.2022 - 10:10
ОТНОСНО

от Ч. Г., относно: Нарушение на изискването на чл.15 ал.1 ЗНА във връзка с чл.80 АПК, а именно - на разпоредбата на чл.33 ал.1 т.4 ЗМСМА 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИСМО № 08-00 12563 / 24.02.2022 г.

Гергана Чанакова на Вт., 01.03.2022 - 10:06
ОТНОСНО

от Ч. Г., относно: Изх. №  08-00-3693 от 24.02.2022г. по описа на Общински съвет Бургас 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИСМО 08 - 00 12561 / 24.02.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 25.02.2022 - 11:23
ОТНОСНО

от Х. Колев - прокурор в Окръжна прокуратура, гр. Бургас, относно: Предоставяне на преписка 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИСМО 08 - 00 12554 / 22.02.2022 г.

Гергана Чанакова на Ср., 23.02.2022 - 08:42
ОТНОСНО

от А. З. - Георгиева - мажоритарен собственик на ПФК "Нефтохимик Бургас 1962", относно: Бюджет 2022 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ