ВХОДЯЩИ ПИСМА

Общ брой входящи писма: 915

ЗАЯВЛЕНИЕ 08 - 00 13235 / 28.09.2022 г.

Гергана Чанакова на Пон., 03.10.2022 - 15:09
ОТНОСНО

от Ч. Г., относно: Достъп до обществена информация - становище на Община Бургас
 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ 08 - 00 13241 / 29.09.2022 г.

Гергана Чанакова на Пон., 03.10.2022 - 15:06
ОТНОСНО

от О. Томов - Председател на УС на ВК "Нефтохимик-2010", относно: Финансово подпомагане

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ 08 - 00 13238 / 28.09.2022 г.

Гергана Чанакова на Пон., 03.10.2022 - 15:02
ОТНОСНО

от С. Георгиев - президент на КБ "Черноморец - Бургас", относно: Финансово подпомагане за участие на Балканиада по свободна борба, U17,  която ще се проведе от 27 до 30 октомври 2022г в Румъния

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ 08 - 00 13237 / 28.09.2022 г.

Гергана Чанакова на Пон., 03.10.2022 - 14:54
ОТНОСНО

от С. Георгиев - президент на КБ "Черноморец - Бургас", относно: Финансово подпомагане за участие на Световно първенство по свободна борба, U23,  което ще се проведе от 17до 23 октомври 2022г в Испания

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ЗАПОВЕД 08 - 00 13230 / 27.09.2022 г.

Гергана Чанакова на Ср., 28.09.2022 - 09:54
ОТНОСНО

от проф. д.н. Мария Нейкова - областен управител на област Бургас, относно: Констатиране на незаконосъобразност по т. 36 от дневния ред на 41-то заседание на Общински съвет - Бургас 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ 08 - 00 13225 / 26.09.2022 г.

Гергана Чанакова на Ср., 28.09.2022 - 09:49
ОТНОСНО

от Ч. Г., относно: Достъп до обществена информация, свързана с регламент №1303/2013г №1083/2006г. по структурните и Кохезионните фондове на Съюза
 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ 08 - 00 13224 / 26.09.2022 г.

Гергана Чанакова на Ср., 28.09.2022 - 09:27
ОТНОСНО

от Ч. Г., относно: Достъп до обществена информация, свързана със средствата за ограничаване на скоростта на движение на територията на гр.Бургас
 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИСМО 08 - 00 13226 / 26.09.2022 г.

Гергана Чанакова на Вт., 27.09.2022 - 16:34
ОТНОСНО

от С. Христозов - Управител на БЕЗПИЛОТНИ СИСТЕМИ БЪЛГАРИЯ ЕООД, относно: Присъединяване към общността на градовете развиващи градска въздушна мобилност - The UAM Initiative Cities Community /UIC2/

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 08-00 13220 / 21.09.2022 г.

Гергана Чанакова на Вт., 27.09.2022 - 16:23
ОТНОСНО

от "Организация за закрила на българските граждани" /ОЗБГ/, относно: Известяване на населението за нехарактерни метеорологични явления чрез сирените за гражданска защита
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИСМО 08 - 00 13228 / 26.09.2022 г.

Гергана Чанакова на Вт., 27.09.2022 - 09:27
ОТНОСНО

от Росица Велкова-Желева - министър в Министерство на финансите, относно: Допълнителни трансфери по бюджетите на общините

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

МОЛБА № 08-00 13192 / 09.09.2022 г.

Гергана Чанакова на Пон., 26.09.2022 - 14:19
ОТНОСНО

от С. Иванов - в качеството си на управител и едноличен собственик на "Булпласт БГ" 1 ЕООД относно: Даване на съгласие за прехвърляне на права
 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 08-00 13221 / 23.09.2022 г.

Гергана Чанакова на Пон., 26.09.2022 - 13:50
ОТНОСНО

от Ч. Г., относно: Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

СИГНАЛ - ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 08-00 13218 / 20.09.2022 г.

Гергана Чанакова на Ср., 21.09.2022 - 15:06
ОТНОСНО

от Ч. Г., относно: Докладна записка 08-00-13168/02.09.2022г
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 08-00 13217 / 20.09.2022 г.

Гергана Чанакова на Вт., 20.09.2022 - 14:49
ОТНОСНО

от Ч. Г., относно: Липса на правомощия, общинските съвети да приемат наредби на основание чл.99 ЗДП
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 08-00 13216 / 20.09.2022 г.

Гергана Чанакова на Вт., 20.09.2022 - 14:44
ОТНОСНО

от Ч. Г., относно: Липса на правомощия, общинските съвети да приемат наредби на основание чл.22 ЗМСМА
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ 08 - 00 13205 / 15.09.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 16.09.2022 - 14:29
ОТНОСНО

от А. Стойчев - председател на УС на сдружение "Асоциация за стратегическо управление Делфи", относно: Достъп до обществена информация 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 08-00 13206 / 15.09.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 16.09.2022 - 14:24
ОТНОСНО

от Ч. Г., относно: Публикуване на приложения към докладна записка
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИСМО 08 - 00 13188 / 08.09.2022 г.

Гергана Чанакова на Четв., 08.09.2022 - 16:37
ОТНОСНО

от проф. д.н. Мария Нейкова - областен управител на област Бургас, относно: Бизнес план на "Водоснабдяване и канализация" ЕАД гр.Бургас за регулаторен период 2022г-2026г.
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИСМО 08 - 00 13179 / 05.09.2022 г.

Гергана Чанакова на Пон., 05.09.2022 - 15:28
ОТНОСНО

от П. Николов - Председател на УС на СНЦ ФК "Нефтохимик Бургас 1962", относно: Целева субсидия за ДЮШ Нефтохимик Бургас 1962 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08-00 13174 / 02.09.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 02.09.2022 - 18:14
ОТНОСНО

от д-р Даниела Божинова - общински съветник от Демократична България /ПП Зелено движение, относно: Дефицит на откритост и обоснованост при младежките проекти и разпределението на 20 000лв по Общински младежки грант
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08-00 13158 / 02.09.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 02.09.2022 - 14:23
ОТНОСНО

от д-р Георги Дракалиев и Николай Стоянов - общински съветници от ПП ВМРО - Българско национално движение, относно: Съществуващи предпоставки за инциденти, причинени от велосипеди, тротинетки и други електрически превозни средства по централните пешеходни зони на град Бургас
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08-00 13157 / 02.09.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 02.09.2022 - 14:17
ОТНОСНО

от Иван Иванов - общински съветник от ПП СЕК, относно: Натрупани задължения на ПК "БРИЗ" към Община Бургас
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08-00 13134 / 29.08.2022 г.

Гергана Чанакова на Вт., 30.08.2022 - 15:31
ОТНОСНО

от Иво Баев - общински съветник от "Демократична България - Обединение", относно: Изложбата на Пикасо в Казино Бургас
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 08-00 13130 / 25.08.2022 г.

Гергана Чанакова на Четв., 25.08.2022 - 16:12
ОТНОСНО

от Ч. Г., относно: Публикуване на докладите за резултатите от проведени проверки и оценки за необходимостта от актуализация на ПОД и ГПОД

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 08-00 13129 / 25.08.2022 г.

Гергана Чанакова на Четв., 25.08.2022 - 16:09
ОТНОСНО

от Ч. Г., относно: Публикуване на окончателните проекти на ГПОД

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИСМО 08 - 00 13124 / 22.08.2022 г.

Гергана Чанакова на Пон., 22.08.2022 - 16:04
ОТНОСНО

от И. Лалов - Председател на Българската Паралимпийска Федерация, относно: Дофинансиране на състезания

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ