ВХОДЯЩИ ПИСМА

Общ брой входящи писма: 800

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 08 - 00 12556 / 22.02.2022 г.

Гергана Чанакова на Ср., 23.02.2022 - 08:31
ОТНОСНО

от Ч. Г., относно: Осъществен контрол, обезщетения и санкции, наложени по реда на Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на  община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 08 - 00 12537 / 17.02.2022 г.

Гергана Чанакова на Вт., 22.02.2022 - 10:01
ОТНОСНО

от Ч. Г., относно: Образователен статус и среден успех на членовете на Общински съвет - Бургас
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 08 - 00 12543 / 21.02.2022 г.

Гергана Чанакова на Вт., 22.02.2022 - 09:54
ОТНОСНО

от Ч. Г., относно: Разпореждане със земеделски земи принадлежали на закритите училища в Община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 08 - 00 12536 / 17.02.2022 г.

Гергана Чанакова на Вт., 22.02.2022 - 09:51
ОТНОСНО

от Ч. Г., относно: Зарядни станции за електрически и хибридни автомобили
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 08 - 00 12544 / 21.02.2022 г.

Гергана Чанакова на Вт., 22.02.2022 - 09:44
ОТНОСНО

от Ч. Г., относно: Обществено достъпна площадка за игри 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 08 - 00 12492 / 11.02.2022 г.

Гергана Чанакова на Пон., 21.02.2022 - 10:55
ОТНОСНО

от Ч. Г., относно: Издадени разрешителни за строеж на предприятия за обработване на отпадъци
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 08 - 00 12491 / 11.02.2022 г.

Гергана Чанакова на Пон., 21.02.2022 - 10:50
ОТНОСНО

от Ч. Г., относно: Контрол на движението и пътната безопастност по бургаските улици
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 08 - 00 12490 / 11.02.2022 г.

Гергана Чанакова на Пон., 21.02.2022 - 10:43
ОТНОСНО

от Ч. Г., относно: Действия по трайната дървесна растителност от уличното озеленяване

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 08 - 00 12477 / 11.02.2022 г.

Гергана Чанакова на Пон., 21.02.2022 - 10:41
ОТНОСНО

от Ч. Г., относно: Дейности на общински предприятия в последната една година, във връзка с чистотата на въздуха
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 08-00 12523 / 16.02.2022 г.

Гергана Чанакова на Четв., 17.02.2022 - 09:00
ОТНОСНО

от Ч. Г., относно: Общински терени и жилища на територията на община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 08-00 12524 / 16.02.2022 г.

Гергана Чанакова на Четв., 17.02.2022 - 08:57
ОТНОСНО

от Ч. Г., относно: Екологичното равновесие в гр. Бургас и последиците за околната среда от дейността на автомивките
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08-00 12529 / 16.02.2022 г.

Гергана Чанакова на Четв., 17.02.2022 - 08:52
ОТНОСНО

от Георги Събев - общински съветник от ПП СЕК, относно: Ниски температури в градския транспорт в гр. Бургас

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08-00 12528 / 16.02.2022 г.

Гергана Чанакова на Четв., 17.02.2022 - 08:49
ОТНОСНО

от Георги Събев - общински съветник от ПП СЕК, относно: Кариера "Банево" 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ИСКАНЕ № 08 - 00 12329 / 21.12.2021 г.

Гергана Чанакова на Пон., 14.02.2022 - 13:35
ОТНОСНО

от Г. Стамболиев за опрощаване на дължими държавни вземания

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ИСКАНЕ № 08 - 00 12482/ 11.02.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 11.02.2022 - 17:19
ОТНОСНО

от д-р Даниела Божинова - общински съветник от Демократична България/ПП Зелено движение, относно: Улесняване на пешеходното пресичане на бул."Демокрация", Бургас

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИСМО № 08 - 00 12481/ 11.02.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 11.02.2022 - 17:16
ОТНОСНО

от И.Х.И., относно: Искане за изграждане на пешеходна пътека пред бл.49 к-с "Славейков"

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08-00 12469 / 10.02.2022 г.

Гергана Чанакова на Четв., 10.02.2022 - 16:35
ОТНОСНО

от Георги Дракалиев и Николай Стоянов - общински съветници, относно: Състоянието на подземните скривалища и бомбоубежища в Бургас
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08-00 12468 / 10.02.2022 г.

Гергана Чанакова на Четв., 10.02.2022 - 16:31
ОТНОСНО

от Георги Дракалиев и Николай Стоянов - общински съветници, относно: Изготвяне и приемане на наредба на основание чл.13а от ЗУТ

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08-00 12460 / 09.02.2022 г.

Гергана Чанакова на Ср., 09.02.2022 - 12:02
ОТНОСНО

от Росен Топкаров - общински съветник от ПП СЕК, относно: Предоставянето на финансови средства от бюджета на Община Бургас за довършване на спортна зала "Арена Бургас"

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 08 - 00 12453 / 07.02.2022 г.

Гергана Чанакова на Вт., 08.02.2022 - 13:51
ОТНОСНО

от Ч. Г., относно: Местата за паркиране на територията на община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 08 - 00 12452 / 07.02.2022 г.

Гергана Чанакова на Вт., 08.02.2022 - 13:40
ОТНОСНО

от Ч. Г., относно: Съставите на работни групи, комисии и други колективни образувания общински съветници от Общински съвет - Бургас през мандати 2019-2023, 2015-2019 и 2011-2015 г. 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 08 - 00 12448 / 03.02.2022 г.

Гергана Чанакова на Вт., 08.02.2022 - 13:36
ОТНОСНО

от Ч. Г., относно: Предоставяне на информация от Общински съвет - Бургас (Разходи за издръжка на ОА; Представителни разходи на Кмета на Община Бургас и на Председателя на ОбС - Бургас; Общински депа, неотговарящи на нормативните изисквания)
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 08 - 00 12449 / 03.02.2022 г.

Гергана Чанакова на Вт., 08.02.2022 - 13:31
ОТНОСНО

от Ч. Г., относно: Предоставяне на информация от Общински съвет - Бургас (Програми по реда на чл.169, ал. 6 от ЗУТ) 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИСМО 08 - 00 12451 / 07.02.2022 г.

Гергана Чанакова на Вт., 08.02.2022 - 11:50
ОТНОСНО

от Тодор Иванов - за областен управител на област Бургас, относно: Връщане за ново разглеждане на решенията, гласувани по т. 1 до т. 16 от дневния ред на заседание № 31/25.01.2022г. на Общински съвет Бургас 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 08 - 00 12423 / 24.01.2022 г.

Гергана Чанакова на Четв., 03.02.2022 - 09:41
ОТНОСНО

от Ч. Г. относно: Прилагане на чл. 303, т. 3 от АПК 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 08 - 00 12422 / 24.01.2022 г.

Гергана Чанакова на Четв., 03.02.2022 - 09:38
ОТНОСНО

от Ч. Г. относно: Предоставяне на информация от архивите на Общински съвет - Бургас и на Община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08-00 12444 / 02.02.2022 г.

Гергана Чанакова на Четв., 03.02.2022 - 09:33
ОТНОСНО

от Живко Господинов и Мадлен Мутафян - общински съветници от ПП БСП, относно: Ремонт на покривна конструкция на детска градина в с. Твърдица

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИСМО 08 - 00 12440 / 01.02.2022 г.

Гергана Чанакова на Ср., 02.02.2022 - 12:22
ОТНОСНО

от Стойко Танков - областен управител на област Бургас, относно: Законосъобразност на решенията от Протокол 31/ 25.01.2022 г. 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08-00 12442 / 01.02.2022 г.

Гергана Чанакова на Ср., 02.02.2022 - 12:10
ОТНОСНО

от Стоян Грозев, Манол Тодоров, Костадин Андонов и Мария Маркова - общински съветници от ДБГ, относно: Цени за електроенергия заплащани от Община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ