ВХОДЯЩИ ПИСМА

Общ брой входящи писма: 882

ПИТАНЕ № 08-00 12766 / 04.05.2022 г.

Гергана Чанакова на Ср., 04.05.2022 - 10:55
ОТНОСНО

от Боян Дяков и Ивайло Вагенщайн - общински съветници от ПП НФСБ, относно: Ремонт на паркинга до бл.47 в ж.к "Братя Миладинови"

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 08-00 12750 / 28.04.2022 г.

Гергана Чанакова на Вт., 03.05.2022 - 15:16
ОТНОСНО

от живущите в к-с "Лазур", бл. 31, вх. 1 и вх. 3, бл. 32, бл. 33, вх.Б, бл. 71, относно: Въвеждане на целогодишна платена зона 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ЗАПОВЕД 08 - 00 12752 / 28.04.2022 г.

Гергана Чанакова на Четв., 28.04.2022 - 16:30
ОТНОСНО

от Стойко Танков - областен управител на област Бургас, относно: Оспорено решение

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ИСКАНЕ № 08 - 00 12749 / 28.04.2022 г.

Гергана Чанакова на Четв., 28.04.2022 - 15:12
ОТНОСНО

от "Света София Билдинг" ЕООД, относно: Учредяване право на строеж за изграждане на нов трафопост в имот - общинска собственост, представляващ УПИ I - 233,298,300 в кв. 30а - имот с идентификатор №07079.501.236 по КК и КР на гр. Бургас 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ 08 - 00 12745 / 27.04.2022 г.

Гергана Чанакова на Четв., 28.04.2022 - 14:20
ОТНОСНО

от инж. Н. Туджаров - управител на "Тивекс" ООД, относно: Изменение и допълнение на транспортната схема на гр. Бургас в частта на ул. Крайезерна 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИСМО 08 - 00 12744 / 27.04.2022 г.

Гергана Чанакова на Четв., 28.04.2022 - 11:05
ОТНОСНО

от Стойко Танков - областен управител на област Бургас, относно: Становище по т. 16 от дневния ред на 36-то заседание на ОбС

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИСМО 08 - 00 12738 / 26.04.2022 г.

Гергана Чанакова на Четв., 28.04.2022 - 11:02
ОТНОСНО

от Стойко Танков - областен управител на област Бургас, относно: Подадено възражение от Асоциация за стратегическо управление "Делфи"
 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

МОЛБА № 08-00 12741 / 27.04.2022 г.

Гергана Чанакова на Четв., 28.04.2022 - 10:52
ОТНОСНО

от А. Бороджиева - председател на Общински и Областен съвет на СВВБ - Бургас, относно: Даване статут на военен паметник на две паметни плочи 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИСМО 08 - 00 12736 / 21.04.2022 г.

Гергана Чанакова на Вт., 26.04.2022 - 09:28
ОТНОСНО

от Стойко Танков - областен управител на област Бургас, относно: Подадени сигнали от Ч. Г.

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ 08 - 00 12731 / 20.04.2022 г.

Гергана Чанакова на Ср., 20.04.2022 - 09:58
ОТНОСНО

от Йордан Георгиев - общински съветник, относно: Прекратяване пълномощия на общински съветник 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ЖАЛБА № 08-00 12728 / 18.04.2022 г.

Гергана Чанакова на Вт., 19.04.2022 - 09:31
ОТНОСНО

от И. Ж. , относно: Издаване на разрешение за паркиране на инвалидно място 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ИСКАНЕ № 08 - 00 12726/ 18.04.2022 г.

Гергана Чанакова на Вт., 19.04.2022 - 09:28
ОТНОСНО

Искане от Д. Д. - представител на живущите в бл. 65, к-с "Лазур", гр. Бургас, относно: Запазване организацията на движение

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ 08 - 00 12720 / 14.04.2022 г.

Гергана Чанакова на Вт., 12.04.2022 - 16:15
ОТНОСНО

от П.  Качулов, относно: Отдаване под наем на помещения в подлеза на РУМ МЛадост, бул. "Стефан Стамболов" 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ВЪЗРАЖЕНИЕ № 08-00 12713 / 06.04.2022 г.

Гергана Чанакова на Вт., 12.04.2022 - 13:33
ОТНОСНО

от Д. Е. Д., относно: Отказ за еднократно финансово стимулиране на родители за насърчаване на раждаемостта и подпомагане на отглеждането на деца на територията на община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 08-00 12718 / 11.04.2022 г.

Гергана Чанакова на Пон., 11.04.2022 - 10:17
ОТНОСНО

от Ч. Г., относно: Неусвоени бюджетни средства за извършване на текущ ремонт на пътища 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 08-00 12719 / 11.04.2022 г.

Гергана Чанакова на Пон., 11.04.2022 - 10:14
ОТНОСНО

от Ч. Г., относно: Размер на средствата, предвидени в държавния бюджет за 2022 г. за компенсации на масовия градски транспорт 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИСМО 08 - 00 12714 / 07.04.2022 г.

Гергана Чанакова на Пон., 11.04.2022 - 08:42
ОТНОСНО

от Драгомир Заков - министър на отбраната, относно: Изразяване на несъгласие относно продажба на част от селищно образование "Индустриална зона" Равнец 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИСМО 08 - 00 12703 / 05.04.2022 г.

Гергана Чанакова на Ср., 06.04.2022 - 09:35
ОТНОСНО

от Николай Събев - Министър на транспорта и съобщенията, относно: Обсъждане на възможностите за развитие на бившето военно летище в с. Равнец (авиобаза Равнец) за нуждите на гражданското въздухоплаване

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 08-00 12691 / 31.03.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 01.04.2022 - 11:36
ОТНОСНО
от Ч. Г., относно: Информация за финансовото състояние на Община Бургас

 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИСМО 08 - 00 12685 / 31.03.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 01.04.2022 - 08:40
ОТНОСНО
от Ч. Г., относно: 1. Предоставяне на резултат от спазване на чл.1 и глава пета от Етичен кодекс на общинските съветници и публичните служители от община Бургас. 2. Публикуване на Изх. № 1342/23.03.2022г. от Омбудсман на Република     България.
ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ 08 - 00 12682 / 30.03.2022 г.

Гергана Чанакова на Ср., 30.03.2022 - 12:13
ОТНОСНО

от Г. Георгиев - председател на Фондация "Европа 21 век", относно: Финансово подпомагане на Фондация "Европа 21 век" 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08 - 00 12661 / 25.03.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 25.03.2022 - 18:19
ОТНОСНО

от инж. Васил Иванов - общински съветник от ПП БСП, относно: Използване на общински терен

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08 - 00 12657 / 25.03.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 25.03.2022 - 18:16
ОТНОСНО

от Иво Баев - общински съветник от "Демократична България - Обединение", относно: Извършени проверки за установяване на нерегламентирано свързване с незаконно изградена канализация за фекални води 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08 - 00 12654/ 25.03.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 25.03.2022 - 18:13
ОТНОСНО

д-р Даниела Божинова - общински съветник от Демократична България /ПП Зелено движение, относно: Общ устройствен план на Община Бургас и изменения в съществуващи ОУП 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИСМО № 08 - 00 12651 / 25.03.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 25.03.2022 - 18:11
ОТНОСНО

от проф. д-р Севдалина Турманова - преседател на Общински съвет - Бургас, относно: Закупуване на книги от Община Бургас 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08 - 00 12660 / 25.03.2022 г.

Деан Бончев на Пет., 25.03.2022 - 17:49
ОТНОСНО

от инж. Васил Иванов - общински съветник от ПП БСП, относно: Ремонт на тротоар в кв. Долно Езерово 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08 - 00 12652 / 25.03.2022 г.

Деан Бончев на Пет., 25.03.2022 - 17:36
ОТНОСНО

от Георги Дракалиев и Николай Стоянов - общински съветници от ПП ВМРО - Българско национално движение, относно: Брой и състояние на KСЗ (бомбоубежища), собственост на публичните предприятия с общинско участие в капитала 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ