ВХОДЯЩИ ПИСМА

Общ брой входящи писма: 800

ПИТАНЕ № 08-00 12437 / 31.01.2022 г.

Гергана Чанакова на Ср., 02.02.2022 - 10:02
ОТНОСНО

от Живко Господинов - общински съветник от БСП, относно: Изграждане на детска площадка в с. Твърдица 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИСМО 08 - 00 12432 / 28.01.2022 г.

Гергана Чанакова на Ср., 02.02.2022 - 09:58
ОТНОСНО

от Йорданка Ананиева - зам.-кмет "Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики", относно: Справка за изразходваните средства от Общински бюджет 2021 г. по Правилника за еднократно финансово стимулиране на родители за насърчаване на раждаемостта и подпомагане отглеждането на деца

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 08-00 12431 / 28.01.2022 г.

Гергана Чанакова на Ср., 02.02.2022 - 09:55
ОТНОСНО

от маг. фарм. Л. Бургазлиева - председател на УС на РФК - Бургас, относно: Именуване на улица в гр. Бургас на името на Петър Калканджиев - открил и работил в първата частна аптека в града през 1879 г. 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИСМО 08 - 00 12429 / 27.01.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 28.01.2022 - 14:16
ОТНОСНО

от д-р Борис Борисов - управител на "Медицински център I - Бургас" ЕООД, относно: Закупуване на нов Дигитален Сиар за нуждите на рентгеново отделение към "Медицински център I - Бургас" ЕООД

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08-00 12405 / 19.01.2022 г.

Гергана Чанакова на Ср., 19.01.2022 - 11:33
ОТНОСНО

от Георги Събев - общински съветник от ПП СЕК, относно: Приходи от "Синя зона", "Зелена зона" и "Зона с комбиниран режим" за 2020 г. и 2021 г. 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ № 08-00 12401 / 18.01.2022 г.

Гергана Чанакова на Вт., 18.01.2022 - 11:34
ОТНОСНО

от Ч. Г., относно: Предоставяне на информация за планираните и извършени ремонти на вътрешно-кварталните улици в гр. Бургас за 2021 г.
 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ № 08-00 12400 / 18.01.2022 г.

Гергана Чанакова на Вт., 18.01.2022 - 11:30
ОТНОСНО

от  Ч.Г., относно: Предоставяне на информация за околната среда - първична, предварително обработена, нарочно обработена за територията на Община Бургас и гр. Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИСМО № 08-00 12394 / 17.01.2022 г.

Гергана Чанакова на Пон., 17.01.2022 - 15:51
ОТНОСНО

от Йорданка Ананиева - зам.-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ на Община Бургас, относно: Предложение от д-р Илка Баева - управител на "Диагностично-консултативен център 2 - Бургас
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08-00 12381 / 14.01.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 14.01.2022 - 17:05
ОТНОСНО

от Мария Маркова - общински съветник от ДБГ, относно: Нарушение в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИСМО № 08-00 12314 / 17.12.2021 г.

Гергана Чанакова на Пет., 14.01.2022 - 09:11
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Извършване на проверка и предприемане на необходимите действия

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИСМО № 08-00 12367/ 13.01.2022 г.

Гергана Чанакова на Четв., 13.01.2022 - 16:57
ОТНОСНО

от д-р Евелина Трошанова - управител на "Специализирана болница за активно лечение на пневмофтизиатрични заболявания - Бургас" ЕООД, относно: Дофинансиране на СБАЛПФЗ Бургас ЕООД за 2022 г.
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08-00 12366 / 13.01.2022 г.

Гергана Чанакова на Четв., 13.01.2022 - 16:15
ОТНОСНО

от Христо Панайотов - общински съветник от ПП БСП, относно: Организация на отоплението в новите електрически автобуси
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08-00 12356 / 12.01.2022 г.

Гергана Чанакова на Ср., 12.01.2022 - 16:57
ОТНОСНО

от Ч. Г., относно: Спазване на чл.80 от правилник на Общински съвет Бургас 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08-00 12362 / 12.01.2022 г.

Гергана Чанакова на Ср., 12.01.2022 - 15:48
ОТНОСНО

от Ч. Г., относно: Спазване на чл. 28 от Правилника на Общински съвет - Бургас 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08-00 12361 / 12.01.2022 г.

Гергана Чанакова на Ср., 12.01.2022 - 15:37
ОТНОСНО

от Васил Иванов - общински съветник от ПП БСП, относно: Лошо състояние на ул. "Северна" и ул. "Пасат" в кв. Долно Езерово
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ № 08-00 12360 / 12.01.2022 г.

Гергана Чанакова на Ср., 12.01.2022 - 15:32
ОТНОСНО

от Васил Иванов - общински съветник от ПП БСП, относно: Поставяни заграждения  пред търговски обекти в кв. Долно Езерово 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИСМО № 08-00 12359 / 12.01.2022 г.

Гергана Чанакова на Ср., 12.01.2022 - 14:01
ОТНОСНО

от Щ. Димитров - прокурор в Районна прокуратура - Бургас, относно: Предоставяне на преписка 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИСМО № 08-00 12357 / 12.01.2022 г.

Гергана Чанакова на Ср., 12.01.2022 - 13:56
ОТНОСНО

от Д. Христов - прокурор в Окръжна прокуратура, относно: Предоставяне на преписка 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИСМО № 08-00 12358 / 12.01.2022 г.

Гергана Чанакова на Ср., 12.01.2022 - 13:52
ОТНОСНО

от Д. Христов - прокурор в Окръжна прокуратура, относно: Предоставяне на преписка 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

МОЛБА-ИСКАНЕ № 08-00 12355 / 10.01.2022 г.

Гергана Чанакова на Вт., 11.01.2022 - 12:28
ОТНОСНО

от Ч. Г., относно: Упражняване на текущ и последващ контрол
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ЖАЛБА № 08-00 12352 / 10.01.2022 г.

Гергана Чанакова на Вт., 11.01.2022 - 12:22
ОТНОСНО

от М. Б., относно: Наредба за условията и реда за платено и безплатно паркиране и контролиран достъп на моторни превозни средства в определени зони на територията на Община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИСМО № 08-00 12343 / 31.12.2021 г.

Гергана Чанакова на Ср., 05.01.2022 - 11:44
ОТНОСНО

от Ч. Г., относно: Спазване на чл. 21, ал. 1, т. 24 от ЗМСМА

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИСМО № 08-00 12346 / 31.12.2021 г.

Гергана Чанакова на Ср., 05.01.2022 - 11:40
ОТНОСНО

от проф. д-р Диана Ковачева - омбудсман на Република България, относно: Сигнал от Ч. Г.

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИСМО № 08-00 12345 / 31.12.2021 г.

Гергана Чанакова на Ср., 05.01.2022 - 11:23
ОТНОСНО

от проф. д-р Диана Ковачева - омбудсман на Република България, относно: Сигнал от Ч. Г.

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ № 08-00 12344 / 31.12.2021 г.

Гергана Чанакова на Вт., 04.01.2022 - 14:54

ПИСМО № 08-00 12341 / 29.12.2021 г.

Гергана Чанакова на Вт., 04.01.2022 - 13:39
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИСМО № 08-00 12338 / 23.12.2021 г.

Гергана Чанакова на Четв., 23.12.2021 - 16:07
ОТНОСНО

от Ч. Г., относно: Нарушение на чл. 3, ал. 2, ал. 3 от Закона за движението по пътищата 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ