ЗАСЕДАНИЕ №1 ОТ ДАТА 30.10.2019 ГОДИНА

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №1 ОТ ДАТА 30.10.2019 ГОДИНА

Ренета Райкова на Четв., 31.10.2019 - 13:43
СЪДЪРЖАНИЕ
ДНЕВЕН РЕД Избор на председател на Общинския съвет, съгласно чл.21, ал.1, т.3 във връзка с чл.24, ал.1 от ЗМСМА. Избор на временна комисия за изработване на проект за Правилник за...

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ №1 ОТ ДАТА 30.10.2019 ГОДИНА

Ренета Райкова на Четв., 31.10.2019 - 13:47
СЪДЪРЖАНИЕ
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол № 1 от проведеното на 30.10.2019 година заседание ДНЕВЕН РЕД Избор на председател на Общинския съвет, съгласно чл.21, ал.1, т.3 във връзка с чл.24, ал.1...