ЗАСЕДАНИЕ №28 ОТ ДАТА 30.11.2021 ГОДИНА

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №28 ОТ ДАТА 30.11.2021 ГОДИНА

Гергана Чанакова на Четв., 25.11.2021 - 16:59
СЪДЪРЖАНИЕ
СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 23, ал. 4, т.1 и от ЗМСМА, чл.39, ал.1 от ПОДОСКВОА на Община Бургас свиквам ДВАДЕСЕТ И ОСМОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 30.11.2021...

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №28 ОТ ДАТА 30.11.2021 ГОДИНА

Гергана Чанакова на Вт., 30.11.2021 - 16:13
СЪДЪРЖАНИЕ
На 30.11.2021 год. (вторник) от 09:00 часа, на основание чл.23, ал. 4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.38, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на...

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ №28 ОТ ДАТА 30.11.2021 ГОДИНА

Гергана Чанакова на Вт., 07.12.2021 - 16:12
СЪДЪРЖАНИЕ
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол № 28 от проведеното на 30.11.2021 г. заседание ДНЕВЕН РЕД ОбС 08-00-12164 Докладна записка от д-р Георги Дракалиев – председател на Постоянната комисия по общинска...