ЗАСЕДАНИЕ №35 ОТ ДАТА 29.03.2022 ГОДИНА (ИЗВЪНРЕДНО)

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ №35 ОТ ДАТА 29.03.2022 ГОДИНА

Гергана Чанакова на Ср., 30.03.2022 - 17:08
СЪДЪРЖАНИЕ
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол № 35 от проведеното на 29.03.2022 г. заседание ДНЕВЕН РЕД Точка единствена ОбС 08-00-12658 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно...