ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №1 ОТ ДАТА 30.10.2019 ГОДИНА

Ренета Райкова на Четв., 31.10.2019 - 13:43

ДНЕВЕН РЕД

 

  1. Избор на председател на Общинския съвет, съгласно чл.21, ал.1, т.3 във връзка с чл.24, ал.1 от ЗМСМА.
  1. Избор на временна комисия за изработване на проект за Правилник за работата на Общинския съвет и постоянните комисии към него.
The website encountered an unexpected error. Please try again later.