ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №38 ОТ ДАТА 30.05.2022 ГОДИНА

Гергана Чанакова на Пон., 30.05.2022 - 17:03

На 30.05.2022 год. (понеделник) от 16:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 39, ал.2 от Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас, се проведе ТРИДЕСЕТ И ОСМОТО ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас при следния

 

 

 

ДНЕВЕН РЕД

 

 

Точка единствена: ОбС 08-00-12853 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Определяне на общински бази за настаняване съгласно Програма за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България     

 

 

 

ПРОФ. Д-Р СЕВДАЛИНА ТУРМАНОВА

Председател на Общински съвет – Бургас

 

The website encountered an unexpected error. Please try again later.